Logo deposthoorn.nl
  • Alles

5G: Utopie of dystopie?

woensdag 28 augustus 19:30 uur

De Nederlandse regering heeft blijkbaar veel haast om 5G er door te drukken: de veiling van de 5G-frequenties is namelijk vervroegd naar dit najaar. De gemeente Den Haag is aangewezen als experimenteergemeente waarbij alleen op technische prestaties wordt getest, niet op gezondheidrisiko´s of andere belangrijke aspecten. De Haagse Mug nodigt uit u voor de presentatie ¨5G: Utopie of dystopie? Gaan economische belangen boven gezondheid, privacy en veiligheid?¨ door drs. ing. Jan van Gils. Het vindt plaats op woensdag 28 augustus 2019 in zaal Utopie (Waldeck Pyrmontkade 116, Den Haag) van 19:30 tot 21:30 uur. Deze avond is georganiseerd in samenwerking met leden van het Burgerinitiatief 5G Den Haag (www.5gdenhaag.nl). Twee leden van deze groep zullen hun locale en landelijke acties toelichten. Drs. ing. Jan van Gils spreekt over de gevolgen van electromagnetische straling voor onze gezondheid, privacy en veiligheid. Hij kijkt zowel naar de gemeten effecten van straling door het huidige mobiele netwerk als naar de verwachte effecten van het 5G netwerk dat de overheid binnenkort wil opzetten. Hij geeft voorbeelden van hoe de overheid bepaalde (onwelgevallige) onderzoeken buiten de beleidsdiscussie en plannenmakerij hield. Ook legt hij uit dat er in een aantal andere landen heel anders wordt omgegaan met normen voor stralingsbelasting. Jan van Gils vindt bewustwording van en kennis over straling onder de burgers erg belangrijk. Volgens hem ontbreekt het in Nederland aan goede, eerlijke en volledige voorlichting. Hij is al 20 jaar betrokken bij vraagstukken rond gezondheid in relatie tot zendernetwerken voor mobiele telefonie, schreef onder meer het boekje ´Electrosmog´ (uitg.: Pentagon) en zette het Nationaal Platform Stralingsrisico´s (NPS) op. Burgerinitiatief 5G Den Haag, een Haagse actiegroep van verontruste burgers organiseerde, samen met anderen, verschillende acties richting landelijke en lokale politiek tegen de uitrol van 5G. Georgette Polderman en Petra Groot zullen een en ander toelichten en aanstaande acties aankondigen. Zij zijn ook actief in een werkgroep die op 9 september een grote landelijke demonstratie organiseert in Den Haag tegen de uitrol van 5G (zie hieronder). 9 september: landelijke demonstratie ´STOP 5G´ Op 9 september a.s. van 12.00 -14.30 uur is er in Den Haag een vreedzame demonstratie tegen 5G met als speerpunten het recht op gezondheid, privacy en democratie. De mars eindigt met het aanbieden van een informatiemap aan staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Deel je de zorg over 5G, doe mee en geef je op! Meer informatie en aanmelden kan via de website www.5gdenhaag.nl Meer informatie: haagsemug.nl


deel deze activiteit

Locatie

Vrijplaats Utopie
's-Gravenhage
Waldeck Pyrmontkade 116
2518jr


Routeplanner

Type uw postcode en druk op de knop om een persoonlijke routeplanning in een nieuw venster te openen.