Logo deposthoorn.nl


Internationale dag van de vluchteling in het gebouw van het Apostolisch Genootschap

Dinsdag 20 juni 2017 - Internationale Dag van de Vluchteling

Den Haag, Loevesteinlaan 170 (t/o het Almeloplein)

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

De Haagse Ambassades van Vrede organiseren deze bijeenkomst in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Loevesteinlaan 170 (t/o het Almeloplein)

Tijdens een forumgesprek laten de deelnemers zien hoe zij streven naar samenwerking en integratie.
Deelnemers: PAX (Matiheu Hermans), Vluchtelingenwerk Nederland (Petra Wolters) , Woningcorporatie Vestia (Rob Vooijs), het Apostolisch Genootschap (Monique van Strien) een wijkagent en de Haagse wethouder Joris Wijsmuller.

Zo mogelijk gaan we in gesprek met vluchtelingen en/of statushouders.

Het geheel wordt omlijst met zang en muziek.

Na afloop (ongeveer 21.30 uur) is er gelegenheid om tijdens een hapje en een drankje met elkaar van gedachten te wisselen.

Voor meer informatie:
www.apgen.nl en www.agdh.nl
f.c.hoendermis@hetnet.nl

Tanja Verkaik
Reageer als eerste
Meer berichten