Logo deposthoorn.nl


Art impression: Gemeente Den Haag
Art impression: Gemeente Den Haag

Straks veiliger naar strand door extra trap boulevard

 

Vernieuwde trappen en een extra trap moeten de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het strand en de strandpaviljoens aan de Moralesboulevard in Scheveningen verbeteren. De werkzaamheden vinden ná het zomerseizoen plaats.

Den Haag - Verder is het de bedoeling dat door een aantal kleinere ingrepen het gebruik van de boulevard prettiger wordt en meer comfort biedt voor bezoekers van het strand en boulevard. Via een verkorte, direct weg kan het strand en kunnen de strandpaviljoens gemakkelijker worden bereikt. Hiermee geeft de gemeente gehoor aan een veelgehoorde wens van bezoekers en strandpaviljoenhouders. Deze ingrepen staan nu in het voorlopig ontwerp dat door het college is vastgesteld.

Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte, VVD) is enthousiast over de voorgestelde verbeteringen: "De Moralesboulevard was gemaakt met de blik van een groot architect. Een prachtig idee waarvan bezoekers nog steeds enorm onder de indruk zijn. Maar in de praktijk hebben we gemerkt dat veel bezoekers toch graag rechtstreeks naar het strand willen en daarom soms gevaarlijke routes kiezen waar géén paden zijn aangelegd. Dat hebben we nu, na goed overleg en met veel respect voor het prachtige originele ontwerp, geprobeerd op te lossen."

De voorstellen voor de aanpassingen zijn in goed overleg met de strandpaviljoenhouders en de stichting Voorall, die de belangen behartigt voor mensen met een beperking, tot stand gekomen. "Met hen is goed overlegd wat er gedaan moet worden om de nieuwe boulevard nog mooier en aantrekkelijker te maken. Daarbij hebben we gekeken naar het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het strand en de strandpaviljoens, maar natuurlijk ook naar de veiligheid," aldus Boudewijn Revis.

Na het zomerseizoen zal de extra trap ter hoogte de strandpaviljoens Spice Beachclub, Doen en Dolfijn worden aangelegd. Deze verbindt de twee verschillende niveaus van de nieuwe boulevard met elkaar. Hierdoor wordt dit deel van het strand aanzienlijk beter bereikbaar. Ook worden er extra trapleuningen geplaatst op reeds bestaande trappen en zullen trappen worden aangepast. In de omgeving van o.a. Veronica en Escubelle Beachhouse zal de trap vervangen worden door een hellingbaan. Het aanbrengen van extra trappen met trapleuningen op diverse plekken van de boulevard verhoogt de veiligheid voor de bezoekers. Er komen verspreid over de boulevard meer zitbanken en extra afvalbakken moeten ervoor zorgen dat de boulevard opgeruimd blijft.

In september 2017 zullen de twee tijdelijke trappen (omgeving De Waterreus en de Buena Vista club), die begin dit jaar aangebracht zijn, worden vervangen door nieuwe comfortabelere en duurzamere trappen. Tot slot zullen ook de zogenoemde stalen Landmarks voorzien worden van verlichting. Deze verlichting was in de originele plannen van de Moralesboulevard al voorzien, maar wordt nu aangebracht.

Rotonde
Gelet op de plannen voor het Noordelijk Havenhoofd (uitbreiding en renovatie visafslag, een nieuw pand voor het reddingsstation KNRM, een hotel en een parkeergarage) en de ontwikkeling van BeachCity is gekozen om de verbeteringen ter hoogte van de rotonde aan het eind van de Vissershavenweg enkele jaren door te schuiven. Dit geldt ook voor de aanpassingen waar de Moralesboulevard overgaat in de Middenboulevard ter hoogte van Sealife. Deze moeten aansluiten op de plannen voor herinrichting van de Middenboulevard in het kader van het programma "De Kust Gezond".

Reageer als eerste
Meer berichten