Logo deposthoorn.nl


Koninklijke Erepenning voor vereniging Eigen Arbeid

Ter gelegenheid van haar honderdjarig bestaan is aan de Haagse amateurtuindersvereniging Eigen Arbeid de Koninklijke Erepenning toegekend. Deze onderscheiding symboliseert de waardering en het respect van de Koning voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Burgemeester Krikke reikte dinsdag de erepenning uit op het terrein van de vereniging aan de Zijdeweg 60.

Den Haag - Eigen Arbeid is sinds 1984 gehuisvest op de grens van Den Haag en Wassenaar, in de Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder. De vereniging beschikt over 158 tuinen die in gebruik zijn bij de leden.
Tegelijkertijd geldt het terrein als openbaar wandelpark. Bijvoorbeeld voor het Rode Kruis, de Zonnebloem en de bewoners van het nabijgelegen zorgcentrum Landscheiding worden er geregeld uitstapjes naar het tuinencomplex georganiseerd.
De vereniging is opgericht op 4 juli 1917. Dit gebeurde door een aantal functionarissen van de politie. Het aanvankelijke doel van hun tuiniersactiviteiten was om voor eigen gebruik aardappelen, groenten en fruit te verbouwen. Dit met het oog op de enorme voedselschaarste die toen heerste als gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Nederland was neutraal, maar kreeg desondanks met dit soort tekorten te maken.
Eerst was ‘De Tuinbouw’ de naam van de vereniging, maar dit veranderde na enige tijd in ‘Eigen Arbeid’. De eerste ongeveer tien jaar mocht gebruik worden gemaakt van een strook grond langs de spoorlijn bij de Fruitweg. Hier kwam later een HTM-garage, waardoor de vereniging moest verhuizen.
Eigen Arbeid streek vervolgens neer in de buurt van de Schenkkade, daarna volgden de Binckhorst en, begin jaren zestig, Mariahoeve. Ongeveer twintig jaar later moest ook dit terrein worden prijsgegeven vanwege de komst van de Verlengde Landscheidingsweg.
Dit leidde tot de verhuizing naar de huidige locatie.
De Koninklijke Erepenning kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen die vijftig jaar bestaan, of een volgend meervoud van vijfentwintig jaar vieren. Er gelden ook andere strikte voorwaarden.

Reageer als eerste
Meer berichten