Logo deposthoorn.nl


D66: Doe iets met braakliggend terrein in Schilderswijk


Een deel van de bouwkavels op de kruising van de Van Ostadestraat en de Jacob Catsstraat zijn nog altijd onbebouwd. De kavels in de Schilderswijk zijn bedoeld voor particulieren die een woning willen bouwen. Helaas is er al een aantal jaar niets gebeurd op de plek. Voorheen was het terrein een trapveldje voor jongeren uit de buurt. "Het is nu een stukje braakliggend terrein waar niemand wat aan heeft. Dat is zonde en daarom wil ik opheldering van het stadsbestuur", zegt raadslid Daniël Scheper (D66).

Den Haag - D66 is groot voorstander van het zogenoemde particulier opdrachtgeverschap en juicht toe dat mensen zelf woningbouwprojecten opzetten. De partij vindt de situatie op de kruising van de Van Ostadestraat en de Jacob Catsstraat echter onbegrijpelijk. "Het is jammer dat dit terrein al jaren braak ligt. Ook omwonenden spreken hun ongenoegen er over uit. Het braakliggende terrein zorgt voor een rommelig beeld in de straat en trekt zwerfafval aan", weet Scheper.

Melding
Eind 2016 trok de Haagse fractie van D66 hierover ook al aan de bel. Toen beloofde het college dat de bouw begin 2017 zou starten. Toch zijn er vooralsnog geen bouwwerkzaamheden gaande. Daarom stelt de partij wederom vragen en wil zij van de gemeente weten of het wel contact heeft met de grondeigenaren en wat de reden van de vertraging is. Verder stelt D66 het college voor in overleg te gaan met de toekomstige bewoners om het braakliggende terrein. "Het zou in elk geval een tijdelijke functie kunnen krijgen voor de buurt", stelt Scheper voor.

Reageer als eerste
Meer berichten