Logo deposthoorn.nl


Arno Schoondorp (links) en Francine Rasenberg vinden dat Vestia niet goed omgaat met de huurders van Hoog Lindoduin die binnen een jaar hun flat moeten verlaten. Ook trekken zij de noodzaak van de renovatie van de woningen in twijfel.
Arno Schoondorp (links) en Francine Rasenberg vinden dat Vestia niet goed omgaat met de huurders van Hoog Lindoduin die binnen een jaar hun flat moeten verlaten. Ook trekken zij de noodzaak van de renovatie van de woningen in twijfel.

Huurders Hoog Lindoduin willen niet verhuizen

Bewoners van Hoog Lindoduin aan de Westduinweg zijn boos. Niet alleen moeten ze hun huis uit, ook vinden ze dat verhuurder Vestia te weinig doet om passende woonruimte voor hen te zoeken. Bovendien zijn de woningen na de renovatie veelal onbetaalbaar.

Scheveningen - Francine Rasenberg woont al veertig jaar in Hoog Lindoduin. Daar zou zomaar eens een einde aan kunnen komen. Vestia wil vanaf april 2018 de galerijen én woningen gaan renoveren. En dus moeten de bewoners binnen een jaar hun woningen uit. Ze moeten zelf actief op zoek naar andere woonruimte. Het feit dat Hoog Lindoduin is aangewezen als actiegebied verschaft ze daarbij voorrang op de woningmarkt.

Francine wil echter niet verhuizen. "Het uitzicht, de zeelucht, ik wil hier niet weg.' De noodzaak van de renovatie trekt ze in twijfel: "Ze zijn nog prima." Daarbij komt ook nog eens dat terugkeren na de renovatie er voor haar niet in zit. "De flats zijn straks te duur voor me." Daarnaast vindt ze dat Vestia wel heel rigoureus te werk gaat bij de uitplaatsing van huurders. Francine: "Na een half jaar wordt door Vestia geëvalueerd hoe vaak ik op een woning heb gereageerd. Als blijkt dat ik niets heb gedaan, wordt tot ontruiming overgaan."

Volgens Hanneke Klumpes van Vestia is dat onjuist. "Het is zeker niet zo dat we mensen op straat zetten. Wij begrijpen dat dit heel moeilijk is voor de huurders. We begeleiden ze dan ook zo optimaal mogelijk. Ze hebben niet alleen voorrang, we helpen ook met het juiste zoekprofiel. En ze krijgen een prima verhuisvergoeding." Wel is het zo dat er appartementen aan de toch al veel te kleine voorraad sociale huurwoningen worden onttrokken. Klumpes: "De bovenste lagen van Hoog Lindoduin worden inderdaad vrije sector appartementen. Maar er is wel degelijk een terugkeergarantie voor de huidige bewoners. Als een appartement in Hoog Lindoduin na de renovatie te duur is voor een oud-bewoner, passen we de huur aan." Die belofte kan Vestia doen omdat volgens Klumpes in de praktijk vaak blijkt dat 20 procent van de mensen helemaal niet terug wil.

Arno Schoondorp, die namens Bewonersorganisatie Havenkwartier de bewoners in deze kwestie van juridisch advies voorziet, begrijpt wel waarom. "De verhuisvergoeding bedraagt 6000 euro. Leuk, maar wat als je weer terug wil. Krijg je dan weer 6000 euro? Twee keer verhuizen is onbetaalbaar. Die terugkeergarantie waarvoor HSP een motie indiende is daardoor een wassen neus." Hij adviseert bewoners dan ook om hun huurcontract niet op te zeggen." Francine is dat zeker niet van plan. "Ik ga niet op zoek naar een andere woning. Ik heb toch een huis."

Reageer op dit nieuws 3
Meer berichten