Logo deposthoorn.nl


Het illegale gebedshuis in Transvaal.
 (Foto: Peter van Zetten)
Het illegale gebedshuis in Transvaal. (Foto: Peter van Zetten)

Burgemeester Krikke naar rechter als haatimam niet stopt met illegaal gebedshuis

Haatimam Fawaz Jneid moet binnen tien dagen stoppen met zijn gebedshuis in Transvaal. Gebeurt dat niet, dan spant de gemeente mogelijk een kort geding aan. Dat heeft burgemeester Pauline Krikke vandaag in een aangetekende brief aan de stichting Qanitoen laten weten.

Den Haag - Burgemeester Krikke: "Laat er geen enkel misverstand over bestaan: het pand van de stichting mag uitsluitend als bedrijfsruimte worden gebruikt. Enig ander gebruik, bijvoorbeeld als gebedsruimte, is niet toegestaan en zal niet worden toegestaan."

Deurwaarder
Op basis van het erfpachtcontract zijn in het pand aan de Cilliersstraat alleen bedrijfsmatige activiteiten toegestaan. De gemeente heeft de stichting Qanitoen al op 4 juli jongstleden hierover aangeschreven. Vervolgens is op 25 juli in een gesprek met een vertegenwoordiger van de stichting de boodschap overgebracht dat hun activiteiten niet in lijn zijn met de erfpachtakte. In een brief die vandaag onder meer per deurwaarder aan de stichting is overhandigd, wijst de burgemeester de stichting erop dat het de gemeente is gebleken dat het pand hoofdzakelijk als gebedsruimte wordt gebruikt. Een dergelijk afwijkend gebruik, ook niet als nevenactiviteit, is niet toegestaan.

Fawaz
In het pand biedt de stichting onder andere een podium aan haatimam Fawaz Jneid. Die activiteiten noemde burgemeester Krikke eerder al "zeer ongewenst". De gemeente doet er alles aan om te voorkomen dat Fawaz in het pand van de stichting opnieuw voet aan de grond krijgt in Den Haag. Daarbij vindt overleg plaats met de NCTV en trekt de gemeente samen op met politie, OM en bewoners in de wijk. "We moeten krachtig en tevens juridisch zorgvuldig opereren", benadrukt burgemeester Krikke. "Zodat de stappen die we nemen ook op lange termijn standhouden binnen de grenzen van onze rechtsstaat."

Reageer als eerste
Meer berichten