Logo deposthoorn.nl


Wie fietst moet veel dingen tegelijk doen. (Foto: Jurriaan Brobbel)
Wie fietst moet veel dingen tegelijk doen. (Foto: Jurriaan Brobbel)

Veilig leren balanceren, observeren en anticiperen

Balans houden op de fiets, tegelijkertijd bewegen en links en rechts in de gaten houden wat er om je heen gebeurt en of er ander verkeer aankomt... Het klinkt voor volwassenen zo simpel, maar voor kinderen op de basisschool is het best lastig om behendig te worden op de fiets en in het verkeer.

Den Haag - Verkeerslessen uit een boekje worden daarom op veel scholen in Den Haag gecombineerd met praktijklessen op het schoolplein. Het project Veilig leren Fietsen van de gemeente Den Haag en Breed Actief legt bij scholen verkeersparcours aan om de leerlingen van alle klassen de kans te geven om met fietsen en verkeerssituaties te oefenen. Het fietsparcours heeft zebrapaden, haaientanden, een rotonde en bordjes die bij verschillende verkeerssituaties horen. Robert van Asten (D66) opende woensdag 11 oktober in het kader van Fietsweek Den Haag op Nutsschool Woonstede het 50e verkeersparcours. Negen leerlingen uit groep 3 fietsten samen met Robert van Asten onder toeziend oog van veel belangstellenden een rondje over het plein.

Het verkeersparcours ligt tegen een moestuin aan die is ingericht en wordt onderhouden door bewoners. Deze moestuin is ook klaar en werd op dezelfde dag als het parcours geopend. De leerlingen en bewoners kunnen nu naar hartenlust tuinieren in de tuin en Nutsschool Woonstede heeft een buitenschools project gekoppeld aan de moestuin.

Meer berichten


Shopbox