Logo deposthoorn.nl


Fors meer klachten over vuurwerk

Het aantal klachten over vuurwerk uit Den Haag en omstreken is met ruim 36% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Op het Meldpunt Vuurwerkoverlast van GroenLinks kwamen ruim 3.000 meldingen binnen van mensen die overlast ervoeren van vuurwerk. Het meldpunt opende op Eerste Kerstdag en sloot op 3 januari om 13.00 uur.

Den Haag - Landelijk werd 53.000 keer melding gedaan van overlast. Na Rotterdam is Den Haag de stad waar de meeste klachten vandaag kwamen. Verreweg de meeste klachten gingen over geluidsoverlast door harde knallen en vuurwerk dat buiten de toegestane tijden is afgestoken. Daarnaast zijn veel klachten ontvangen over vernielingen en gevaarlijke situaties.

De stijging van het aantal klachten komt mogelijk doordat de vuurwerkverkoop eerder startte. De verkoop ging vorige week een dag eerder van start dan normaal omdat Oudejaarsdag op een zondag viel.

Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: "Geen enkel ander feest gaat gepaard met zoveel schade, letsel en overlast. We moeten onder ogen zien dat het door Jan en alleman afsteken van vuurwerk te veel risico's en schade met zich meebrengt."

Fijnstof

Naast alle andere overlast zorgt vuurwerk ook voor veel luchtvervuiling. Tijdens de jaarwisseling werd de hoogste concentratie fijnstof in heel Nederland gemeten aan de Bleriotlaan in Den Haag (Ypenburg). Officiële metingen van het RIVM toonden een gemiddelde uurconcentratie van 800 microgram fijnstof per kubieke meter, dat is twintig keer hoger dan de norm.

Het Meldpunt Vuurwerkoverlast is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder de fractie uit Den Haag. GroenLinks zet zich al jaren in voor het aan banden leggen van consumentenvuurwerk. In dat pleidooi staat de partij inmiddels niet meer alleen. Onlangs bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit met de aanbeveling om knalvuurwerk en vuurpijlen in de ban te doen. Ook artsenorganisaties, burgemeesters en de politie bepleiten het aan banden leggen van consumentenvuurwerk.

Meer berichten
Shopbox