Logo deposthoorn.nl


Zo wordt het. (Beeld: gemeente Den Haag)
Zo wordt het. (Beeld: gemeente Den Haag)

Kruispunt Duinstraat -Scheveningseweg gaat op de schop

De gemeente heeft een nieuw ontwerp gemaakt voor de kruising Duinstraat – Scheveningseweg en de Prins Willemstraat. De kruising wordt een rotonde. Dit moet voor een betere doorstroming en een verbetering van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer zorgen.

Den Haag - Het ontwerp is samen met het Wijkoverleg Scheveningen, ondernemers en bewoners gemaakt. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt de Prins Willemstraat op de volgende punten aangepast: huidige parkeerstroken worden fietsstroken, tramsporen komen verder uit elkaar te liggen voor de nieuwe trams op lijn 1. Daarnaast maakt het kruispunt plaats voor een rotonde met oversteekplaatsen voor voetganger en een voorrangfietspad. Er komt beveiliging voor de tram op het rechtdoorgaande tramspoor met verkeers- en tramwaarschuwingslichten. Het eerste deel Badhuisstraat wordt tweerichtingsverkeer voor de nieuwe supermarkt met parkeergarage. Tramsporen worden uit elkaar gelegd voor de nieuwe trams. Er komen fietsnietjes bij de Franse school en er komt een groenstrook bij de tram (totaal 280 fietsparkeerplaatsen). Friends krijgt een nieuwe kiosk naast de rotonde.

Er verdwijnen 21 parkeerplaatsen en er worden 37 bomen gerooid. Hiervoor worden 25 nieuwe bomen geplant. Er wordt compensatie van de bomen gezocht binnen en buiten dit gebied.

De verwachting is dat de werkzaamheden starten in 2019. Om geld en tijd te besparen wordt de herinrichting gecombineerd met rioleringswerkzaamheden. De aanpassingen aan tramlijn 1 worden ook tegelijkertijd uitgevoerd.

Meer berichten
Shopbox