Logo deposthoorn.nl


Den Haag als eerste grote gemeente over op groene stroom

Vanaf 2019 worden in kantoren, sporthallen, zwembaden en voor de openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en gemalen in Den Haag uitsluitend duurzaam opgewekte stroom gebruikt. Daarmee is de gemeente Den Haag de eerste grote gemeente in Nederland die volledig overgaat op groene stroom. Hiertoe zijn dinsdag twee contracten getekend met Eneco en OM.

Den Haag - De totale energiebehoefte van 57 GWh wordt de komende jaren duurzaam opgewekt uit verschillende -nog te realiseren- windparken, zonnepanelen op daken, zonneweides en andere duurzame initiatieven. Eind 2023 zal tien procent van de duurzame stroom opgewekt worden binnen de gemeentegrenzen van Den Haag en de overige 90 procent in de regio.

Aardgas naar aardwarmte
"Het vreselijke bericht over de aardbeving in Groningen gisteren hield ons weer een spiegel voor: we moeten van het gas af. Den Haag wil haar eigen stroom zoveel mogelijk zelf en in de buurt opwekken. Dat gaan we doen met aardwarmte, en dus ook met de duurzame energie van Eneco en OM", zegt een opgetogen wethouder Duurzaamheid Joris Wijsmuller.

Energiecorporatie
De Haagse wethouder Wijsmuller vindt het mooi dat energiecorporatie OM zo'n belangrijke rol speelt in dit verhaal. Volgens hem is dit wederom een goed voorbeeld van Haagse Kracht. "Ik vond dat zo belangrijk vier jaar geleden, om dat principe van Haagse Kracht uit te dragen. En ik zie dat het groeit, dat steeds meer Hagenaars betrokken zijn bij de stad en initiatieven nemen om de stad mooier en duurzamer te maken."

OM, het grootste energiecollectief van Nederland met 35 lokale energie coöperaties in het hele land, bundelt bewonersinitiatieven in Den Haag om collectieve zonnedaken en andere duurzame energieprojecten te realiseren.

Meer berichten
Shopbox