Logo deposthoorn.nl


Jane Kuldipsingh (links) en Charelle Redeker van de jongerenpartij De Haagse Toekomst. Ze rekenen op 3 zetels. "Jongeren zullen op ons stemmen. Ook ouders die zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen. En verder leraren die zich kunnen vinden in onze standpunten."
Jane Kuldipsingh (links) en Charelle Redeker van de jongerenpartij De Haagse Toekomst. Ze rekenen op 3 zetels. "Jongeren zullen op ons stemmen. Ook ouders die zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen. En verder leraren die zich kunnen vinden in onze standpunten."

Partij voor jongeren wil 3 zetels veroveren

De Haagse gemeenteraad telt 16 politieke partijen. Is er ruimte voor nóg een club? Ja, vindt Jane Kuldipsingh. Er moet dringend een jongerenpartij komen. Ze heeft die zelf maar opgericht. "Iedere jongere moet aan een baan."

Door Magda de Vetten

Den Haag - Jane Kuldipsingh is vastbesloten: haar jongerenpartij doet op 21 maart mee aan de verkiezingen. Onder de naam De Haagse Toekomst wil ze 3 van de 45 zetels veroveren. Waarom een aparte partij voor jongeren? "Ze voelen zich niet gehoord door de politiek", antwoordt Jane. "Ze mogen wel meedoen in de jongerentak van een partij. Maar ze kunnen niet het echte politieke spel spelen."

Ze wil jongeren bewust maken van de invloed van de lokale politiek. "Onze boodschap is: de politiek kan jouw stad veranderen, jouw straat. We hebben jouw input nodig. Jouw stem kan doorslaggevend zijn. Je kunt de toekomst naar je hand zetten."

Jeugdwerkloosheid, zwerfjongeren: er is volgens Jane genoeg werk aan de winkel. "Ik maak me zorgen over deze stad. Vijfduizend jongeren zitten in de bijstand. Wij vinden dat de gemeente een apart team moet opzetten dat samen met hen op zoek gaat naar werk. Iedere jongere moet aan een baan."

"Vroegtijdige schoolverlaters moeten we meteen bij hun kladden pakken. We willen hen stimuleren om hun diploma te halen. Dat gebeurt al, maar daar moet meer in geïnvesteerd worden. Iets anders: wij zijn de stad van de rijksoverheid. Ik wil dat het Rijk jongeren met een diploma direct een tweejarig contract geeft. Zo krijgen ze toekomstperspectief. Ze kunnen op zichzelf wonen, een huis kopen, een gezin beginnen."

Charelle Redeker is kandidaat-raadslid voor de partij. Ze is 24 jaar, een Wajonger in een rolstoel. "Ik word de stem van mensen met een beperking. Ik kan zeggen waar je tegenaan loopt in de zoektocht naar een baan. Bij mij loopt het vaak mis door het ontbreken van een invalidentoilet. In de politiek wil ik graag aankaarten dat taxibussen voor gehandicapten vaak te laat zijn."

Jane Kuldipsingh is lijsttrekker. Ligt een jongere niet meer voor de hand? "Ik ben zelf geen jongere meer, maar het gaat niet om mijn leeftijd. Het gaat om wat ik als expert op het gebied van jongeren kan doen. Ik was in Den Haag ambassadeur voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Als we eenmaal 4 jaar in de gemeenteraad zitten, wordt misschien een jongere lijsttrekker, met mij op de achtergrond."

"Er is behoefte aan de partij. Ik had 30 jongeren die wel op de kandidatenlijst wilden. Maar ze werken vaak bij organisaties die subsidie krijgen van de gemeente. Die willen dat hun medewerkers politiek neutraal zijn. Een groot deel is daarom afgehaakt. Subsidies houden jongeren in een wurggreep."

Meer berichten
Shopbox