Logo deposthoorn.nl


( Foto: Jelto Terpstra, collectie Haags Gemeentearchief. www.haagsebeeldbank.nl.)
( Foto: Jelto Terpstra, collectie Haags Gemeentearchief. www.haagsebeeldbank.nl.)

Haags Plaatje: Ziekenfonds Azivo

De sinds 1891 bestaande Haagse ziektekostenverzekeraar Azivo ging begin 2017 op in Menzis. In 1983 protesteerden medewerkers van wat toen nog ziekenfonds Azivo heette op het Binnenhof tegen de 'medicijnknaak'. Azivo vocht bij de rechter de eigen bijdrage voor geneesmiddelen aan, maar verloor. In 1990 werd de medicijnknaak afgeschaft. Foto: Jelto Terpstra, collectie Haags Gemeentearchief. www.haagsebeeldbank.nl.

Meer berichten
Shopbox