SamenHaags van start met opening van 't Haagse Huis

De gemeente Den Haag heeft vandaag, dinsdag 6 februari,  een voor Nederland uniek lokaal inburgeringsproject geopend in de vorm van 't Haagse Huis in de Schilderswijk. Hier kunnen mensen die het niet zelfstandig lukt om te integreren in de Haagse samenleving hulp bij inburgering en taalontwikkeling krijgen. De pilot is een initiatief van de gemeente Den Haag. Onder de noemer SamenHaags kunnen duizend nieuwe Hagenaars in het komende jaar verder op weg worden geholpen in de maatschappij.

Den Haag - Tijdens de opening waren de eerste inburgeraars aanwezig om samen met wethouder Rabin Baldewsingh de deuren te openen van 't Haagse Huis aan de 's Gravenzandelaan 185 in Den Haag.

Deelnemers volgen gedurende 40 weken op vrijwillige basis niet alleen taalles en een maatschappelijke stage maar kunnen via de SamenHaags-app ook kennismaken en afspreken met oorspronkelijke Hagenaars ('Haagse Makkers') die zich hiervoor hebben aangemeld. De combinatie van taalles, stage en lokale contacten helpt nieuwe Hagenaars bij het wennen aan de Nederlandse taal en gebruiken en wijst inburgeraars waar nodig de weg in de Haagse maatschappij.

SamenHaags is een programma waarmee de gemeente Den Haag de inburgering en het beter verankeren van nieuwkomers in de stad bevordert. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Vluchtelingenwerk en Taal+School van ROC Mondriaan.

Meer berichten