Wethouder Boudewijn Revis laat aan de bewoners, die zelf bij alle plannen betrokken zijn geweest, van Kraayenstein zien hoe hun wijk in de toekomst eruit ziet. (Foto: gemeente Den Haag)
Wethouder Boudewijn Revis laat aan de bewoners, die zelf bij alle plannen betrokken zijn geweest, van Kraayenstein zien hoe hun wijk in de toekomst eruit ziet. (Foto: gemeente Den Haag)

Kraayenstein gaat op de schop; wijk wordt groener en veiliger

Kraayenstein gaat op de schop. Als het aan de bewoners, commissie Loosduinen en de gemeente ligt wordt deze Loosduinse wijk in de toekomst groener, veiliger en leefbaarder.

Loosduinen - Dat is althans de uitkomst van de gesprekken tussen de gemeente, de bewoners en de commissie Loosduinen. Het college stuurt nu het voorlopig ontwerp Kraayenstein Rietvoorndaal-Brasemdaal naar de raad. Met dit ontwerp zet het college een eerste forse stap in het opknappen van Kraayenstein. Het voorlopig ontwerp voor Karperdaal-Steurendaal is in het tweede kwartaal van dit jaar gereed.


Verouderd

De inrichting uit de jaren '70 was hard toe aan grondig onderhoud. De buitenruimte is verouderd, straatstenen liggen scheef, plantsoenen overwoekeren de straten en de wortels van bomen komen door de huidige bestrating heen.

Veiligheid

Voor dit ontwerp is bijna 1,9 miljoen euro begroot. Met dit geld kan volgens de gemeente het gevoel van veiligheid worden vergroot, wordt de buitenruimte plezieriger en wordt er gezorgd voor goede doorgangen voor hulpdiensten. Op het gebied van leefbaarheid wordt het groener, wordt de doorgang, ook voor mindervaliden en kinderen, makkelijker en worden de parkeerplekken overzichtelijker.

Haagse Kracht

Het voorlopig ontwerp is in het kader van Haagse Kracht met grote betrokkenheid van de bewoners tot stand gekomen. Inloopavonden, wijkwandelingen, themasessies en een app maakten hier onderdeel van uit. Voor het gedeelte Karperdaal-Steurendaal is nog iets meer tijd nodig omdat de balans tussen parkeren en ruimtelijke kwaliteit vanwege de beperkte beschikbare ruimte nauw luistert.

Tevreden

Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte, VVD) is tevreden over de integrale aanpak in de wijk. "De bewoners hebben intensief meegedacht. Zij weten wat het beste is voor hun wijk en hebben daar ondanks de verschillende ideeën en belangen het algemeen belang goed voor ogen gehouden. Hierdoor kunnen we van Kraayenstein een mooie en groene wijk maken. De inrichting wordt veel duidelijker en daardoor eenduidiger en veiliger. Een win-win situatie voor de bewoners."

Start

Als de raad akkoord is met voorlopig ontwerp Rietvoorndaal-Brasemdaal kan er naar verwachting eind 2018 gestart worden met de herinrichting van de wijk Kraayenstein in stadsdeel Loosduinen.

Meer berichten