HSP boos over verwijderen Iron Bricks

Onlangs is in opdracht van de gemeente Den Haag de historische bestrating langs de Nieboerweg vervangen door nieuw materiaal. Raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is daar behoorlijk boos over: "Het gaat om de allerlaatste stukjes oude bestrating van Den Haag uit 1880 die de gemeente zelf als zeldzaam en behoudenswaardig beschouwd."

Den Haag - Volgens Bos zijn er in Den Haag nog maar een paar plekkenwaar deze zogenaamde 'Iron Bricks' nog te vinden zijn. Uit de volgende passage in het gemeentelijke beleidsplan Historisch Straatmeubilair uit 1997 blijkt dat er eerder strijd is geweest om de trottoirtegel met historische waarde: Dat buurtbewoners deze bijzondere trottoirtegel koesteren, bleek in de zomer van 1996, toen de Iron bricks uit de Van Boetzelaerlaan werden verwijderd. Na protesten van de buurt werd het trottoir gedeeltelijk opnieuw bestraat met Iron Bricks.'
 
Peter Bos heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de verdwenen tegels met historische waarde. "Het is een bloody shame dat deze zeldzame bestrating is weggehaald. Alleen cultuurbarbaren doen zoiets."

Meer berichten