Vlnr: Stephanie Pat, verpleegkundige HMC; Bram van der Velden, ambulanceverpleegkundige RAV; Erwin Truijens, ambulancechauffeur RAV; Paul Doop, bestuursvoorzitter HMC; Frans de Voeght, SEH-manager HMC Westeinde; Ton van Egmond, bestuurder RAV en Rick de Kort, beleidsmedewerker RAV. Foto: Frank van der Burg.
 
Vlnr: Stephanie Pat, verpleegkundige HMC; Bram van der Velden, ambulanceverpleegkundige RAV; Erwin Truijens, ambulancechauffeur RAV; Paul Doop, bestuursvoorzitter HMC; Frans de Voeght, SEH-manager HMC Westeinde; Ton van Egmond, bestuurder RAV en Rick de Kort, beleidsmedewerker RAV. Foto: Frank van der Burg.  

Sneller vervoer tussen de drie HMC's

Haaglanden Medisch Centrum en Regionale Ambulance Voorziening Haaglanden gaan samen stabiele, niet-spoedeisende patiënten sneller vervoeren tussen de drie HMC-locaties. Speciaal opgeleide verpleegkundigen van HMC begeleiden het vervoer. De pilot is erop gericht om de wachttijden tijdens de piektijden te beperken.

Den Haag - HMC heeft drie locaties in de regio Haaglanden: HMC Bronovo en HMC Westeinde in Den Haag, HMC Antoniushove in Leidschendam. Niet iedere locatie heeft dezelfde behandelings- of diagnostische mogelijkheden. Patiënten moeten daardoor voor behandeling of opname soms worden overgeplaatst van de ene HMC-locatie naar de andere. De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Haaglanden voert dit vervoer doorgaans uit, maar is ook verantwoordelijk voor de spoedambulancezorg in de regio. Hierdoor ontstaan soms vervelende wachttijden voor patiënten die overgeplaatst moeten worden en dit komt hun behandel- en genezingsproces niet ten goede. In een pilot van een jaar onderzoeken RAV Haaglanden en HMC of het mogelijk is om deze wachttijden tijdens de piektijden van 12.00 tot 20.00 uur te beperken.

Belangrijk

HMC-zorgmanager spoedeisende hulp Wendy Schmit over de samenwerking: "Uiteraard hebben stabiele patiënten geen voorrang boven de spoedeisende ambulanceritten. Maar in HMC vinden we het belangrijk dat al onze patiënten snel en goed op de juiste plek geholpen worden. Na extra scholing van RAV Haaglanden zijn onze verpleegkundigen goed in staat om stabiele patiënten in de ambulance te begeleiden."

Meer tijd

Voortaan is gedurende de piektijden een ambulance met chauffeur beschikbaar. Ook staat een SEH-verpleegkundige paraat om mee te rijden. Deze werkwijze zorgt ervoor dat patiënten - het gaat om circa 250 per maand - snel en goed op de juiste plek worden geholpen en dat er minder drukte is op de spoedeisende hulp. Daarnaast hebben de ambulanceverpleegkundigen van RAV Haaglanden meer tijd voor spoedritten. Er zijn namelijk voldoende ambulances en chauffeurs, maar RAV Haaglanden heeft een beperkt aantal ambulanceverpleegkundigen. Door de inzet van verpleegkundigen van HMC voor ritten zonder spoed, blijven ambulanceverpleegkundigen beschikbaar voor spoedvervoer.

Meer berichten