Jongeren tegen raad: 'Zorg voor ons'

Tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad, hebben zeven pubers (van 12 tot 17 jaar oud) hun inspraakrecht gebruikt om de gemeente aan te sporen om serieus werk te maken van hun toekomst. Maja Brouwer (17) kwam zelfs van achter het spreekgestoelte vandaan en liep naar het midden van de zaal. "We kunnen niet nog eens vier jaar wachten. We smeken u om voor ons te zorgen."

Den Haag - De jongeren benadrukten dat zij nog geen stemrecht hebben, maar dat wel hun stem willen laten horen. Ze hebben hun hoop gevestigd op het Haags Klimaatpact om Den Haag in 2030 klimaatneutraal te maken.

Charlie Lindeman (16) nam aan het slot van haar stevige toespraak een selfie. Ze zei: "Ik hoop dat als ik over vier jaar naar deze foto kijk, dat ik dan trots ben op Den Haag. Trots op wat u de komende vier jaar gaat doen."

Erik Dries (60) sprak in namens zijn kleindochter van twee. Hij hoopt haar later te kunnen vertellen dat 2018 het keerpunt was. Dat Den Haag haar schouders zette onder het klimaat. En daarmee een voorbeeld was voor vele andere steden.

Het Haags Klimaatpact is een breed gedragen plan van 13 (van de in totaal 15) politieke partijen - van links tot rechts - om Den Haag al in 2030 klimaatneutraal te maken. Nooit eerder in Nederland bundelden zo veel partijen hun krachten zo eensgezind voor het klimaat. De partijen achter het pact vormen samen 78% van de raad.

Ook buiten de raad is de steun voor het pact groot. Voorafgaand aan de raadsvergadering tekende MKB Den Haag het pact. Daarmee sluiten ze zich aan bij een groeiende groep bedrijven, ondernemers, NGO's, scholen en burgers.

Meer berichten