Bij Theater aan het Spui en het Filmhuis worden fietsen nog wel steeds tegen hekken en lantaarnpalen aangezet.
Bij Theater aan het Spui en het Filmhuis worden fietsen nog wel steeds tegen hekken en lantaarnpalen aangezet.

Overlast door wild gestalde fietsen afgenomen

Om de overlast van wild gestalde fietsen in de Grote Marktstraat en omgeving tegen te gaan, is de gemeente in oktober 2016 begonnen met het verwijderen van zogenaamde weesfietsen en het uitbreiden van stallingsmogelijkheden. Ruim een jaar na het instellen van deze regeling, concluderen de wethouder Boudewijn Revis en Tom de Bruijn in een brief aan de raad dat deze aanpak is geslaagd. En dus gaat de gemeente door op de ingeslagen weg.

Den Haag - De fietsregelingen hebben een positief effect in het kernwinkelgebied, zo stellen beiden. Het kernwinkelgebied is zichtbaar netter en toegankelijker geworden. Vooral de Grote Marktstraat en omgeving springt er in positieve zin uit. De wandelpromenade is vrij van geparkeerde fietsen en de winkels zijn toegankelijk. De gesprekken met alle betrokken partijen onderstrepen volgens de wethoudersde vermindering van de overlast door fout gestalde fietsen en brom- en snorfietsen.

Het publiek maakt meer gebruik van de vakken, rekken en nietjes. Sinds de invoering van het handhavingsbeleid is het aantal goed geparkeerde fietsen aanzienlijk is gestegen. Zo staat op de dinsdagmiddag 95% van de fietsen goed geparkeerd, dit is een stijging van 49% ten opzichte van april 2016. Ook de zaterdagmiddag doet het goed met 91% goed geparkeerde fietsen.

Een ander positief effect is dat het aantal geparkeerde fietsen in de gratis en bewaakte stallingen van Biesieklette in 2017 is toegenomen tot ruim 870.000 fietsen. Sinds de start van de handhaving in oktober 2016 is dat een stijging van 177.000 fietsen en brom- en snorfietsen die daardoor geen overlast meer veroorzaken.

Meer berichten