Arjen Dubbelaar vraagt zich af of wethouder Joris Wijsmuller grip heeft op de Kavelwinkel (Foto: Jos van Leeuwen)
Arjen Dubbelaar vraagt zich af of wethouder Joris Wijsmuller grip heeft op de Kavelwinkel (Foto: Jos van Leeuwen)

'Onderzoek naar de Kavelwinkel'

Raadslid Arjen Dubbelaar van Groep de Mos wil een onderzoek naar de Kavelwinkel, de organisatie die belast is met de uitgifte van bouwkavels en verkoop van kluswoningen aan particulieren in onze stad.

Den Haag - Verantwoordelijk voor deze organisatie is wethouder Joris Wijsmuller. Zeker is dat Dubbelaar tijdens de behandeling van de Programmarekening 2017 (uitleg door het gemeentebestuur over de bestedingen en resultaten), iets dat later in deze maand op de agenda staat, bij hem zal aandringen op een onderzoek. "Iedereen is enthousiast over zelfbouw, maar als we met een opeenstapeling van problemen en hele dure rekeningen verrast worden, dan is het onze plicht als raadsleden om uit te zoeken waarom het fout gaat. Ook moeten we natuurlijk nagaan hoe we grip kunnen krijgen op de besteding van publiek geld", zegt Dubbelaar.

Hij geeft een voorbeeld. "Van deelplan 20 in de wijk Ypenburg (Pal achter het Hofbad), staan percelen te koop. De Kavelwinkel heeft deze stukken grond uitgebreid met een groenstrook langs het water. Dat mag dus helemaal niet want de gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vorig jaar vastgesteld en je kan niet zomaar aan een deel van een kavel een andere bestemming geven."

Vervolgens vertelt Dubbelaar over een voormalig schoolgebouw aan de Capadosestraat in Laakkwartier. Vorige maand vroeg hij aan Wijsmuller een verklaring voor het grote financiële verschil bij de verkoop van dit pand. Tussen het plan van het gemeentebestuur van mei 2017 en het definitieve raadsvoorstel in april 2018 zat een verschil van een paar ton. "Wijsmuller deed dat te gemakkelijk af met een verhaal over kosten voor asbestsanering, terwijl daar in de nota van uitgangspunten al rekening mee gehouden was", zegt Dubbelaar.

Ook speelt nog de kwestie van de bodemverontreiniging van de kavels aan het Viljoenplantsoen. "Hierover heb ik vorig jaar oktober schriftelijk vragen gesteld. Uit de beantwoording door Wijsmuller bleek dat hij in overleg was met de kopers. Afgelopen maand heb ik, samen met 5 andere politieke partijen, opnieuw vragen gesteld want die zaak is nog steeds niet opgelost. Ik wil dat daar nu een onafhankelijk schade-expert wordt ingezet want in deze voor de kopers erg vervelende kwestie heeft de gemeente beloofd om de grond volledig schoon op te leveren en alle extra kosten te vergoeden", zegt Dubbelaar.

Hij wijst ook nog even op een probleem aan de Jacob Catsstraat. "Daar was het voor de kopers een verrassing dat eerst een riolering uit de grond gehaald moest worden", vertelt hij. Volgens Dubbelaar is zijn initiatief bedoeld om financiële problemen voor kopers en de gemeente in de toekomst te voorkomen.

Meer berichten