Sabine was 16 toen ze in haar beleving voor het eerst kennis maakte met Den Haag. (Foto: Jos van Leeuwen)
Sabine was 16 toen ze in haar beleving voor het eerst kennis maakte met Den Haag. (Foto: Jos van Leeuwen) (Foto: )
Bestemming Den Haag

Bestemming Den Haag (95): 'Het Plein is uniek stukje Den Haag'

Elke week vraagt Stuart Kensenhuis aan bezoekers van Den Haag wat zij van onze stad vinden. Deze week: Sabine Peterink uit Rotterdam.

Den Haag - "Ik was 16 en met een tienertoer reisde ik naar Duinrell. In mijn beleving was dat Haags grondgebied. Als je uit de Achterhoek komt en je reist naar Den Haag dan weet je gewoon niet beter", zegt Sabine.

Jaren later kwam ze in onze stad werken en van die periode heeft ze veel meer bewust dingen in zich opgenomen. "Ik was 25 en had een baan vlak bij de Catsheuvel (Statenkwartier). Geweldige periode! Dat komt omdat ik een grote fan ben van de schrijver Louis Couperus (Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar). 'Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan…' is één van mijn favoriete boeken. Hij schreef natuurlijk over allerlei mensen die in Den Haag woonden. Dus ik heb toen mijn kans gegrepen en ben met tram 10 langs al die plekken gegaan uit zijn boeken. In mijn verbeelding zag ik meneer Takma uit 'Van oude menschen….' over de brug lopen bij de Nassaulaan. 'Oh kijk! De oude heer Takma, recht van gestalte, stram van benen'. Eerlijk gezegd was dat een emotioneel moment voor mij", vertelt ze.

Sabine is belangenbehartiger bij Simea, een organisatie van vier samenwerkende schoolbesturen, die onderwijs verzorgen voor dove en slechthorende kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. "Onlangs was ik weer in Den Haag vanwege een Tweede Kamerdebat over het speciaal onderwijs", onthult ze. "Er is een wet gemaakt die bepaalt dat kinderen met een beperking zoveel mogelijk op een gewone school geplaatst moeten worden. Ik probeer dan met Tweede Kamerleden en anderen te praten om ons standpunt voor het voetlicht te brengen."

Na zacht aandringen verklapt Sabine dan toch namen van bekende mensen met wie ze heeft gesproken. "Met Ingrid van Engelshoven (D66), minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Haar ken ik eigenlijk van mijn studietijd in Nijmegen, waar zij ook heeft gestudeerd. Verder met Paul van Meenen (D66), lid Tweede Kamer en onderwijswoordvoerder van zijn fractie", zegt ze.

Een favoriete plek in onze stad? "Dat is het Plein. Echt een superplek. Een uniek stukje Den Haag", besluit Sabine.

Tegenbezoek?

"De stad die ik als mijn thuis beschouw is Winterswijk, een plek waar ik van mijn vierde tot mijn elfde jaar heb gewoond. Bezoek De Duif, een modezaak met aparte mooie kleding. Oxener is echt beroemd en daar kan je terecht voor de mooiste schoenen", zegt Sabine.

Meer berichten