Esther Geradts en Laura van Herpen willen laten zien hoe belangrijk het is om als buren met elkaar samen te leven. (Foto: Marc Tangel)
Esther Geradts en Laura van Herpen willen laten zien hoe belangrijk het is om als buren met elkaar samen te leven. (Foto: Marc Tangel) (Foto: Marc Tangel)

Bijzondere Haagse buren in beeld

Wijkbewoners uit Valkenbos en Regentessekwartier kunnen al langere tijd genieten van de rubriek 'Buren In Beeld' in hun buurtkrant, maar schrijfster Laura van Herpen en fotografe Esther Geradts willen heel Den Haag veroveren met deze persoonlijke portretten. Daarbij zoeken ze niet alleen naar zoetsappige verhalen: "Een beetje wrijving mag best".

Door Marc Tangel

DEN HAAG - Zelf waren ze ooit buurmeisjes, achtendertig jaar geleden. En later woonden ze tegenover elkaar in dezelfde straat. Toch was dit niet de aanleiding om met Buren In Beeld te beginnen, roepen Esther en Laura bijna in koor. Sterker nog: bijna had het duo zich op de band tussen zussen gestort, maar ineens kwam Esther met het idee voor de burenportretten. "Buren weten veel van elkaar", licht ze toe. "Bij blije gebeurtenissen, zoals een huwelijk of geboorte, staan ze er met hun neus bovenop, maar als er iemand ziek is, dan weet je dat ook. We willen eigenlijk laten zien hoe belangrijk het is om met elkaar samen te leven. Dat je laat weten wat je aan elkaar hebt."

Zachte kracht

Volgens Laura is de band tussen buren ook anders dan die van een goede vriendschap: "Buren ben je op ieder moment van de dag", aldus de schrijfster. "Dat blijft eigenlijk best wel onderbelicht. Hoe bijzonder is het dat zoveel mensen, die alles van elkaar horen in zo'n drukke stad, over het algemeen toch zo fijn samenleven? Het is voor het klimaat in de stad belangrijk dat buren goed zijn met elkaar. Als twee buren met elkaar koffiedrinken op de stoep, dan volgen er meer. Het werkt als een olievlek. Dat is de kleine, zachte kracht van een stad, in plaats van de grote beleidsplannen of de grote politieke stromingen. Maar wij zien het alleen als het misgaat, in Bonje met de Buren of de Rijdende Rechter." Dit laatste wil overigens niet zeggen dat de dames alleen maar positieve verhalen zoeken. "Er mag best wrijving zijn, dat is heel normaal", benadrukt Laura. "Je maakt veel van elkaar mee en dat zijn niet alleen de mooie dingen. Het is alleen lastig om mensen te vinden die daarover willen praten."

Boek

Laura en Esther streven ernaar honderd Haagse buren in beeld te brengen en zoeken nog stadsgenoten die zich voor dit project willen laten interviewen. Belangstellenden kunnen contact opnemen via de gelijknamige Facebookpagina. Uiteindelijk hopen ze het geheel af te ronden met een boek of tentoonstelling. Esther: "Zo kunnen we laten zien: Dit is Den Haag, zo leven wij samen."

Verrassend

De interviews die het duo al heeft afgenomen, leverden tot nu toe altijd iets verrassends op. Zo herinnert Laura zich het verhaal van twee musicerende buurmannen: "Wij stelden de vraag of ze last hadden van elkaar. Eén van de geïnterviewden vertelde toen dat hij juist vond dat zijn buurman te zacht speelde. Zo kon hij het niet goed horen. Eigenlijk had hij zelfs mee willen spelen, maar daar kwamen ze pas tijdens dat interview achter." Tenslotte: waren de dames zelf achtendertig jaar geleden ook zo voorbeeldig? Laura lacht: "Ik heb wel eens gedacht 'ik trek de gordijnen dicht en ben even niet thuis', maar als buren moet dat kunnen!"

Meer berichten