Mogelijk botulisme in Haagse sloten en plassen

Het Hoogheemraadschap van Delfland denkt dat er momenteel botulisme is in diverse sloten, plassen en vaarten in deze regio. Het advies luidt dan ook om het contact met al het oppervlaktewater te vermijden. Dit geldt ook voor huisdieren.

Delft/Den Haag - Botulisme is een natuurlijk verschijnsel.  Het is een bacterie, die zich verspreidt via dode dieren en vissen in het water. Besmette dieren raken verlamd en kunnen doodgaan.

Botulisme komt voor in verschillende types. Vissen zijn het meest gevoelig voor type C en E. De mens is ongevoelig voor type C. Het is mogelijk dat zich in dode dieren gif vormt waarvoor ook mensen gevoelig zijn. Raak dode dieren daarom niet aan en vermijd contact met het water. Houdt uw huisdieren ook uit de buurt van met botulisme besmet water. 

Botulisme is een natuurlijk verschijnsel dat amper te voorkomen is. Dit neemt niet weg dat het waterschap in een zo vroeg mogelijk stadium probeert om botulismeverschijnselen te signaleren en dode dieren zo snel mogelijk op te ruimen.

Is er dan niets wat we zelf kunnen doen? Jawel, botulisme treedt vaak op waar veel eenden bij elkaar zijn. Het Hoogheemraadschap raadt dan ook aan om geen eenden te voeren.

Meer berichten