Foto: MARIEKE ODEKERKEN

Staedion zoekt beste ideeën voor duurzaam wonen

Woningcorporatie Staedion is op zoek naar ideeën voor duurzaam wonen en heeft daarvoor een prijsvraag uitgeschreven. 

Den Haag - Als woningcorporatie staat Staedion de komende jaren voor een flinke uitdaging: het verduurzamen van de woningvoorraad. Op dat vlak gebeurt natuurlijk al een heleboel. Bij renovatieprojecten worden al veel energiebesparende technieken toegepast en nieuwbouw wordt zelfs energieneutraal opgeleverd. Maar welke ideeën hebben bewoners eigenlijk als het gaat om duurzaamheid? Om daar achter te komen daagt Staedion haar bewoners uit met een prijsvraag. 

Willem Krzeszewski, bestuursvoorzitter van Staedion, licht het idee toe: "met deze prijsvraag, als alternatief voor onze eerdere leefbaarheidsprijs, willen we duurzame initiatieven van onze bewoners ondersteunen. Als woningcorporatie zetten wij in op betaalbaarheid en kwaliteit. Een duurzame aanpak hoort hier bij. Ik hoop dat we met deze prijsvraag kunnen bijdragen aan de betaalbaarheid en kwaliteit van wonen. En we stimuleren om samen na te denken hoe we onze woningen en leefomgeving duurzamer kunnen inrichten en gebruiken."

Vier categorieën, vier hoofdprijzen
De eerste editie van deze prijsvraag bevat vier verschillende categorieën waarop ingeschreven kan worden:

•    Groen (bijvoorbeeld een duurzame gezamenlijke tuin of regenwateropvang)
•    Energiebesparing door gedrag (bijvoorbeeld samen energie besparen of recyclen)
•    Energiebesparing door techniek (bijvoorbeeld led-verlichting en energiezuinige apparaten)
•    Duurzame energieopwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen, zonneboiler of warmtepomp)

Per categorie is er straks een hoofdprijs te verdelen. Het totaal aan prijzengeld bedraagt € 200.000,- euro en wordt verdeeld over de categorieën. Staedion gaat samen met de prijswinnaars en het gewonnen prijzengeld aan de slag om de ideeën uit te voeren. 

Meedoen
De prijsvraag staat open tot 1 januari 2019. Daarna volgt het moment van jurering en vervolgens de bekendmaking van de prijswinnaars begin maart 2019. De wens bestaat om alle winnende ideeën uiterlijk eind 2019 te realiseren. De prijswinnaars kunnen bij het indienen van hun idee én bij de uitwerking van het idee een beroep doen op de expertise van (het netwerk van) Staedion. 

Meedoen kan via www.staedion.nl/samenduurzaam 

Meer berichten