450 leerlingen van de Carolusschool en de Meester Schabergschool maken samen muziek.
450 leerlingen van de Carolusschool en de Meester Schabergschool maken samen muziek. (Foto: Jos van Leeuwen)

Kortenbos wil vreedzame wijk zijn

Een vreedzame wijk. Dat wil Kortenbos zijn. Daarvoor werden al diverse initiatieven genomen. Maar sinds vrijdag slaan verschillende organisaties de handen ineen om die doelstelling te halen.

Den Haag - "Ik heb kinderen nog nooit zo goed zien luisteren." Vanaf de rand van het speelveldje van het wijkpark Kortenbos kijken ouders bewonderenswaardig toe. Onder de indruk van hoe 450 leerlingen van de Carolusschool en de Meester Schabergschool gedisciplineerd gezamenlijk muziek maken. "Dat gezamenlijke is de kracht in een vreedzame wijk", zegt wijkcoördinator Ageeth Smith. "Kinderen vinden het normaal om iets gezamenlijks te doen, elkaar te groeten, maar het lijkt wel of volwassenen vergeten zijn hoe dat moet. Het kind verbindt en via hen proberen we de ouders en daarmee andere wijkbewoners mee te trekken."
Dat kinderen die boodschap beter begrijpen, zien ook Rumeyza en Julian van groep 8 van de Meester Schabergschool. "We spelen samen, ook met kinderen van andere scholen", zegt Rumeyza. "Iedereen gaat goed met elkaar om." Julian: "Er is ook bijna nooit ruzie. En als het er wel is, dan is het snel opgelost."
Bijna dertig professionals, van jeugdwerk tot welzijn en van de wijkagent tot de kinderopvang, zetten zich in voor een vreedzaam Kortenbos. Onder het motto 'we zijn allemaal anders, maar horen bij elkaar' moet de multiculturele wijk een prettige wijk worden. En daarvoor moet iedereen zijn steentje bijdragen. Door dingen samen te doen, door elkaar te groeten en door oog voor elkaar te hebben, moet dat gebeuren. Smith: "Doen we dat niet, dan worden het allemaal eilandjes in de wijk. En neemt de kans op verloedering toe."

De samenwerkingsovereenkomst die de diverse partijen vrijdag tekenden, laat zien dat het initiatief nodig is. Wat qua omgangsnormen en sociale cohesie in wijken als Benoordenhout of Statenkwartier als volstrekt logisch wordt ervaren, is dat in Kortenbos blijkbaar niet. "Dat zijn wijken met een heel ander profiel", zegt wethouder Kavita Parbhudayal (Jeugd). "Hier is het ontzettend belangrijk dat zo'n initiatief er komt."
Het project Vreedzame Wijk is al eerder in Escamp opgestart. Parbhuyal: "Dat was in maart maar het is nog te vroeg om te zeggen of het een succes is. Dat moeten we later evalueren. Voorlopig blijft het bij twee wijken, want die evaluatie bepaalt of we ermee doorgaan. Is die positief dan is er nog wel een aantal wijken en buurten waar we dit willen uitrollen."
En wat als die evaluatie niet goed uitpakt? Smith gelooft niet dat het oordeel negatief zal zijn. "We waren in Kortenbos al een tijdje bezig met initiatieven als het gezamenlijk gebruik van de openbare ruimte en het afstemmen van elkaars activiteitenaanbod, voordat we een overeenkomst aangingen. Dus het idee is al bekend in de wijk. Bovendien heb ik wel vertrouwen in de mensen hier dat het gaat slagen. Kortenbos wordt echt niet de klos."

Meer berichten