Haags Hogeschool neemt digitale beweegmuur in gebruik

Op Sportcampus Zuiderpark wordt 7 november een digitale beweegmuur in gebruik genomen. Het is de eerste in zijn soort in Nederland. Het gaat de studenten van de Haagse Hogeschool helpen bij het onderzoek naar manieren om motorische achterstand tegen te gaan en beweging te stimuleren.

Den Haag - Op 7 en 8 november wordt op De Haagse Hogeschool de Nacht en de Dag van het sportonderzoek georganiseerd, een avond en een dag voor iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met sportonderzoek. Voorafgaand aan de Nacht van het Sportonderzoek onthult het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) haar nieuwste wapen in de strijd tegen een steeds groter wordend probleem: jonge kinderen, maar ook ouderen en mensen met een beperking, worden steeds minder mobiel en krijgen steeds minder beweging, met alle (maatschappelijke) gevolgen van dien.

Beweegspellen
 
De multiBALL beweegmuur is een interactieve muur met beamerinstallatie. Kinderen en andere sporters (met en zonder beperking) kunnen hiermee met behulp van een beeld van de werkelijkheid waaraan door een computer elementen worden toegevoegd  diverse beweegspellen spelen en trainingsmodulen volgen. De muur stelt het lectoraat GLSO in staat om onderzoek te doen naar de meerwaarde van dergelijke technologie voor de (motorische) ontwikkeling van kinderen ten opzichte van de reguliere lesmethoden. Zij doet dit samen met onder andere Court Performance, Fun with Balls en studenten van verschillende opleidingen.


 

Meer berichten