Nieuwe leerstoel Peace and Justice bij Haagse Hogeschool

De Universiteit Leiden en De Haagse Hogeschool hebben een nieuwe leerstoel voor de bestudering van de Verenigde Naties. Historicus Alanna O'Malley is de komende drie jaar bijzonder hoogleraar United Nations Studies: Peace and Justice. Bij De Haagse Hogeschool wordt zij lector van het gelijknamige lectoraat. Op dinsdag 20 november zal prof. O'Malley de onderzoeksagenda voor de leerstoel presenteren en een lezing geven getiteld: 'De Verenigde Naties, van blauwe helmen naar blauwe luchten'.

Den Haag - Alanna O'Malley zal voor 0,3 fte verbonden zijn aan de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden, en voor 0,3 fte aan de faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid van De Haagse Hogeschool. O'Malley is historicus en geïnteresseerd in de geschiedenis van de Verenigde Naties, dekolonisatie in Afrika, Congo, de Koude Oorlog en internationale samenwerking. In haar eerste boek onderzocht zij de diplomatie van dekolonisatie bij de VN tijdens de Congo-crisis 1960-1964.

Van Aartsen

De leerstoel komt voort uit het Jozias van Aartsen UN Honours Programme, een geschenk van de onderwijsinstellingen aan de voormalige burgemeester van Den Haag. Met zijn vele internationale gerechtshoven en niet-gouvernementele organisaties is Den Haag, internationale stad van Vrede en Recht, een zeer belangrijke stad voor de Verenigde Naties, en dus een meer dan logische locatie voor de leerstoel. "Ik ben enorm blij dat we middels deze leerstoel concreet invulling gaan geven aan mijn nadrukkelijke wens om meer aandacht te geven aan het belang van de Verenigde Naties en de functie die de stad Den Haag heeft als internationale stad van vrede en recht," vertelt Van Aartsen.

Stad van Vrede en Recht
Den Haag huisvest ongeveer 200 intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, zoals het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, Europol en de Organisatie voor het verbod op chemische wapens. Ook een groot deel van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Den Haag raakt rechtstreeks het werk en de activiteiten van deze internationale organisaties. De nabijheid van deze aan de VN gerelateerde organisaties zijn van grote waarde voor studenten en onderzoekers van de Universiteit Leiden en De Haagse Hogeschool.

Schilderswijk
In haar functie als bijzonder hoogleraar cq. lector gaat O'Malley zich onder andere bezig houden met het geven van (gast)lezingen en het organiseren van activiteiten op het gebied van UN Studies. Het creëren van bewustwording bij jongeren en studenten over de principes, doelen en huidige rol van de Verenigde Naties. En het stimuleren van jongeren in de deelgemeenten Schilderswijk en Transvaal (in de context van de zogenaamde Schilderswijk en Transvaal University) om deel te nemen aan VN-gerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld via een essaywedstrijd.

Kans
O'Malley : "Ik beschouw dit als een kans om de sterke VN-gemeenschap (inclusief academici, praktijkmensen en maatschappelijke organisaties) die in Den Haag bestaat, samen te brengen rond een duidelijke agenda. Ik hoop dat dit zal leiden tot sterke en duurzame samenwerkingsverbanden. De VN heeft een imagoprobleem, we moeten het veranderen. "

 
 

Meer berichten