Derde vanaf links is Erik Peter Vermaat (Foto: Peter van Zetten).
Derde vanaf links is Erik Peter Vermaat (Foto: Peter van Zetten).

Uitzicht op de wereld van morgen

Programmeren en design in de klas

Erik Peter Vermaat, oprichter van Stichting Science4Kids, wil over ongeveer 2 jaar op alle basisscholen in Den Haag, programmeren & design en techniek, in welke vorm dan ook, realiseren.

Door Stuart Kensenhuis

Den Haag – Zijn organisatie werkt al bijna een jaar samen met de Centrale Bibliotheek aan het Spui, de host voor naschoolse activiteiten, met lessen in robotica, elektronica, 3D Design, kunstmatige intelligentie, wetenschapsfilosofie en mobility. "Wetenschapsfilosofie is een rode draad door onze lessen, gekoppeld aan de actualiteit", zegt hij.

"Vermaat vindt dat je technologie al aan heel jonge kinderen moet aanbieden en niet pas op de middelbare school. Hij is er namelijk van overtuigd dat onze maatschappij met zevenmijlslaarzen aan het versnellen is. Tegelijkertijd gaan onze kinderen teveel een richting in op basis van Cito-eindtoetsen en de mening van ouders en docenten. Wat de maatschappij vraagt wordt onvoldoende meegewogen. Hij geeft een voorbeeld. "Er komen minder taxi –en vrachtwagenchauffeurs. Het gevolg is onder meer dat er minder broodjes verkocht worden bij de benzinepomp en er gaan banen verloren. Maar er komen ook veel andersoortige banen voor terug. Technologie kan dan een grote rol spelen en met programmeren kan je bijvoorbeeld de vaardigheid vergroten om maatschappelijke vraagstukken op te lossen."

'Het is een moeilijk vak maar wel leuk om te doen'

Wel constateert Vermaat een groot tekort aan docenten die met wetenschappelijke techniek en programmeerlessen aan de slag gaan. In dit verband heeft hij via de bibliotheek vele scholen in Den Haag aangeschreven om een cursus te volgen. Er kwam niet veel respons. "Dat is dramatisch", zegt Leo van´t Hof, vakleerkracht bewegingsonderwijs/ICT aan de Dr. J. A. Gerth van Wijkschool in Laakkwartier, één van de weinige scholen die wel reageerde. Hij wijst op het volgende. "Over een paar jaar komen er nieuwe kerndoelen in het onderwijs, bepaald door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eentje daarvan is digitale geletterdheid. Dan is elke docent verplicht om ermee aan de slag te gaan maar velen weten dat niet eens."

Van't Hof vindt het belangrijk dat kinderen die vaardigheden meekrijgen. "Niet zozeer om programmeur te worden maar meer om ze voor te bereiden op de wereld van morgen", zegt hij. Vermaat is het hier mee eens maar hij voegt er iets aan toe. "Met techniek in de klas kan je talenten herkennen die je anders niet zou herkennen", zegt hij. Om zijn doel toch te bereiken zal Vermaat dus uit een ander vaatje moeten tappen.

Michiel Erasmus, zijn collega bij Science4Kids ziet de oplossing bij 40 en 50 plussers die, net als hem, vanuit een andere werkkring instromen. "Met onze methode kan je binnen korte tijd vaardigheden zoals programmeren op hen overbrengen", zegt hij. "Het is een moeilijk vak maar wel leuk om te doen. Vooral als we op scholen komen en de blije gezichten van kinderen zien. 'Yes'! Meester is er.

Meer berichten