Foto:

Organisatie van scheidsrechters naar Den Haag?

DEN HAAG - Vandaag (9 januari) bracht de 'International Sports Officials Federation' (ISOF), een internationale organisatie in oprichting, een bezoek aan Den Haag. De organisatie oriënteert zich op een eventuele vestiging in onze hofstad in plaats van het voor de sport meer gebruikelijke Lausanne of Parijs.

ISOF is een internationale organisatie voor scheidsrechters en juryleden. De organisatie vertegenwoordigt scheidsrechters en juryleden wereldwijd en behartigt hun belangen bij internationale sportorganisaties en -instituten. Ook stimuleert ISOF het uitwisselen van kennis.

Wereldwijd zijn er vele miljoenen scheidsrechters, op amateur- en topniveau, die iedere week in een fractie van een seconde ingewikkelde beslissingen moeten nemen op het veld. Deze beslissingen hebben naast de sportieve gevolgen vaak ook economische gevolgen vanwege de belangen van clubs en sponsoren. Het gebeurt ook dat scheidsrechters onder druk gezet worden om bepaalde beslissingen te nemen. Scheidsrechters worden op het internationale sporttoneel nog niet vertegenwoordigd en er is ook nog geen kennis- en ervaringsuitwisseling tussen scheidsrechters van verschillende sporten. Het ISOF wil hier verandering in brengen, om het werk en de positie van de scheidsrechter te verbeteren.

"Sport kan alleen dankzij de scheidsrechter. Bij de pupillen, de junioren, de veteranen en in de topsport, de aloude 'scheids' is onmisbaar. Daar moeten we zuinig op zijn. De mogelijke komst van dit bureau naar den haag past uitstekend in onze positie als sporthoofdstad van Europa 2022 en stad van recht en vrede", aldus wethouder Richard de Mos.

Meer berichten