Foto: Fotograaf onbekend, collectie Haags Gemeentearchief.

Haags Plaatje: Kiesrecht

Op 10 juli 1919 nam de Eerste Kamer de initiatiefwet-Marchant aan die vrouwen actief kiesrecht toekende. Sinds 1917 mochten vrouwen al gekozen worden. Op 12 juli kwam de Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht in hotel Zeerust in Scheveningen bijeen om dit succes te vieren. Om te mogen stemmen, moest je nog tot 1946 minstens 25 jaar zijn. Meer op www.haagsebeeldbank.nl.

Meer berichten