GroenLinks Den Haag: Spreid coffeeshops beter

De verdeling van coffeeshops over de Haagse wijken kan beter als het aan GroenLinks ligt. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns pleit daarom voor verplaatsing van een aantal coffeeshops.

Den Haag - In sommige wijken, zoals het Zeeheldenkwartier en het Regentesse- en Valkenboskwartier, zijn op dit moment veel coffeeshops te vinden op korte afstand van elkaar. Daarentegen is er bijvoorbeeld in Ypenburg, Loosduinen of Bezuidenhout geen enkele mogelijkheid om wiet te kopen, wat leidt tot langere reistijden en meer straathandel. En dat terwijl in gebieden waar de coffeeshops oververtegenwoordigd zijn buurtbewoners overlast ervaren. Die overlast komt onder andere door dubbel geparkeerde auto's of rond scheurende scooters.

Daarom gaat GroenLinks morgen, donderdag 21 maart, bij de bespreking van het integraal veiligheidsplan pleiten voor een betere spreiding van coffeeshops in Den Haag. GroenLinks wil dat de mogelijkheid om een bestaande coffeeshop te verplaatsen naar een ander deel van de stad door de burgemeester wordt onderzocht. Hierbij moeten de coffeeshops en bewoners(organisaties)actief betrokken worden. Fractievoorzitter Arjen Kapteijns: "Betere spreiding van het huidige aantal coffeeshops komt de hele stad ten goede. Dit kan ook een stukje van de overlast in het Zeeheldenkwartier en het Regentesse- en Valkenboskwartier helpen terugdringen.'

Naast een betere spreiding van coffeeshops over de stad zal GroenLinks morgen ook aandringen op het onder voorwaarden meedoen aan de landelijke pilot voor gereguleerde wietteelt. Over die voorwaarden moet de gemeente samen met de coffeeshops met de minister van BZK in gesprek.

Meer berichten