vertegenwoordigers van de dertien bedrijven die een werkakkoord ondertekenden, de wethouders Bert van Alphen en Rachid Guernaoui en -met bloemen- werkgever Weverling Groenproviders en hun nieuwe medewerker, Kodjo Gbedemah.ertegenwoordigers van de dertien bedrijven die een werkakkoord ondertekenden, de wethouders Bert van Alphen en Rachid Guernaoui en -met bloemen - werkgever Weverling Groenproviders en hun nieuwe medewerker, Kodjo Gbedemah.
vertegenwoordigers van de dertien bedrijven die een werkakkoord ondertekenden, de wethouders Bert van Alphen en Rachid Guernaoui en -met bloemen- werkgever Weverling Groenproviders en hun nieuwe medewerker, Kodjo Gbedemah.ertegenwoordigers van de dertien bedrijven die een werkakkoord ondertekenden, de wethouders Bert van Alphen en Rachid Guernaoui en -met bloemen - werkgever Weverling Groenproviders en hun nieuwe medewerker, Kodjo Gbedemah. (Foto: ARNAUD ROELOFSZ)

Werkoffensief +500 boekt eerste resultaten

De extra inzet om meer mensen vanuit de bijstand naar werk te begeleiden, begint concrete resultaten op te leveren. Donderdag 21 maart ondertekenden dertien Haagse bedrijven een werkakkoord. Inmiddels zijn met 1500 mensen met een bijstandsuitkering gesprekken gevoerd. Met bijna 400 hiervan zijn vervolgafspraken gemaakt.

Den Haag - Deze afspraken komen voort uit het in januari gelanceerde Werkoffensief +500, het plan van aanpak waarmee jaarlijks 500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de bijstand aan een baan worden geholpen. 

Donderdag werd ook de eerste concrete arbeidsovereenkomst getekend die uit deze nieuwe aanpak voortkomt. De werkgevers ondertekenden de werkakkoorden tijdens het werkgeversevent Den Haag Werkt!, in het bijzijn van de twee verantwoordelijke wethouders, Bert van Alphen (Sociale Zaken) en Rachid Guernaoui (Werkgelegenheid).

Ander kernpunt is het maken van afspraken met werkgevers en met onderwijsinstellingen. Vooral in de sectoren horeca toerisme, bouw installatietechniek, zorg, en transport (agri)logistiek zal de komende jaren het aantal vacatures toenemen. De gemeente sluit werkakkoorden met de werkgevers over duurzaam plaatsen van mensen uit de bijstand. Werkakkoorden zijn concrete maatwerk-afspraken tussen gemeente Den Haag en het betreffende bedrijf. Met de onderwijssector worden afspraken gemaakt om de opleidingen goed te laten aansluiten op de mogelijkheden van de kandidaten en de wensen van de werkgevers. In het Wold Forum waren al deze partijen vandaag bij elkaar tijdens Den Haag Werkt!

De dertien bedrijven die vandaag een werkakkoord tekenden, zijn McDonald's, Winkelman Van Hessen, Weverling Groenproviders, RegioTV, Made in Moerwijk, Interfix Bouw, Binck Bouw Verkeer, USG People, Haagbouw, Particibaan, TeamWerk, Cirkel Rond en Mastermate.

Gesprek

Kern van het werkoffensief +500 is dat met alle mensen in de bijstand (22.000 mensen al langer dan 1,5 jaar) een persoonlijk gesprek wordt gevoerd, om in kaart te brengen wat hun talenten, behoeften, ambities en eventuele belemmeringen zijn. Op deze manier kan gerichter naar werk worden bemiddeld. Nu blijkt dat de gekozen aanpak werkt, zal het aantal bijeenkomsten en gesprekken geïntensiveerd worden.

Meer berichten