In het midden Det Regts (blauwe jas) met bewoners en ondernemers van het Hofkwartier (Foto: Peter van Zetten)
In het midden Det Regts (blauwe jas) met bewoners en ondernemers van het Hofkwartier (Foto: Peter van Zetten)
Haagse lokale politiek

VVD: 'Winkels open, fietsers lopen'

Initiatiefvoorstel in de raad

De Haagse VVD komt deze week met het initiatiefvoorstel 'Winkels open, fietsers lopen', met nieuw beleid voor het Buitenhof, de Plaats, de Annestraat, de Papestraat en van de Hoogstraat tot aan de kruising Noordeinde/Heulstraat.

Door Stuart Kensenhuis

Den Haag – "Dit principe zou elke dag moeten gelden van 10.00 tot 18.00 uur en op koopavonden tot 21.00 uur", zegt raadslid Det Regts, één van de indieners. De anderen zijn de raadsleden Judith Oudshoorn en Ayse Yilmaz.

Als het voorstel in de raad wordt aangenomen willen ze dat er in de betreffende straten verkeersborden worden geplaatst om fietsers te wijzen op het verbod. Ook willen ze dat fietsers via digitale borden in het centrum doorgestuurd worden naar fietsenstallingen die niet vol zijn. "Het komt vaak voor dat sommige stallingen volledig bezet zijn, terwijl andere nauwelijks gebruikt worden. Die borden kunnen ervoor zorgen dat ze gelijkmatiger gevuld worden", zegt Regts.

Ommezwaai

Maar waarom deze ommezwaai? In 2017 stelde het bureau Goudappel Coffeng in een rapport dat de combinatie fietsers en voetgangers in het centrum niet overal en altijd mogelijk is. Desondanks wilde het stadsbestuur, toen ook met de VVD, fietsen in de winkelstraten niet verbieden. Men vond het rapport niet eenduidig genoeg en men wilde per se niet dat er verschillende regels werden aangehouden voor verschillende delen van de Haagse binnenstad. Hebben de raadsleden van de VVD toen een andere positie ingenomen?

'Begrip voor het standpunt maar ik ben er niet positief over'

Voor Regts is de huidige situatie meer van belang. "Ondernemers klagen over opstootjes tussen fietsers en voetgangers. Ze hebben zelf borden neergezet met de tekst 'Winkels open, fietsers lopen', maar dat werkt natuurlijk niet. Het zijn namelijk geen verbodsborden maar meer verzoeken om af te stappen", zegt ze.

Volgens Regts wordt het voorstel breed gedragen door de bewoners- en ondernemersverenigingen van het Hofkwartier. "Daar is het idee ook vandaan gekomen. Aan de hand van hun verzoeken hebben we dit voorstel opgesteld", zegt ze. Ook in de raad verwacht ze brede steun voor dit voorstel, al zegt ze zelf dat er nog niet met andere partijen hierover is gesproken.

Hoofdpijnroutes

Slim wellicht is dat hun voorstel niet meteen gaat over de 'hoofdpijnroutes', zoals de Grote Markt of het Spui, waar het veel drukker is en de relletjes tussen fietsers en voetgangers vermoedelijk veel vaker voorkomen. "Laten we eerst eens hiermee beginnen, zien hoe het uitpakt en dan verder kijken", zegt ze.

Ze benadrukt dat hun initiatiefvoorstel geen eindsituatie is maar het begin van een discussie. Ook wat betreft de andere straten en gebieden waar dezelfde problemen spelen. Als het even kan moeten we fietsersopstanden voorkomen, zo lijkt ze te denken.

Koen Baart, voorzitter van de Fietsersbond, heeft zo zijn eigen gedachten over het voorstel. "Ik heb begrip voor het standpunt van de VVD maar ik sta er niet positief tegenover", zegt hij in een reactie.

Meer berichten