De Gulden Klinker wordt ingestraat.
De Gulden Klinker wordt ingestraat. (Foto: Bart van Vliet)

Gulden Klinker voor Waanzinnige Waldeck Tuin

Wethouder Rachid Guernaoui kwam donderdag 9 mei naar de Waanzinnige Waldeck Tuin in Loosduinen om de Gulden Klinker in te straten. Tevens reikte de wethouder een cheque van 1000 euro uit. Dit geld kunnen de vrijwilligers besteden aan materialen voor de tuin.

Den Haag -  De Waanzinnige Waldeck Tuin is een ecologisch verantwoorde buurttuin en recreatieplaats die wordt gerealiseerd aan de rand van de wijk Nieuw Waldeck in Den Haag. Ooit stond hier het clubhuis van Scouting De Rimboejagers. Toen de scouts vertrokken naar Ockenburgh, zocht de gemeente een nieuwe invulling van de groenstrook. Aanvankelijk was de Gemeente Den Haag voornemens om het gebied te gaan verkopen aan particulieren in de vorm van kavels. Dit deed de nodige stof opwaaien in de buurt. De zelfbouwkavels zouden erg dicht op de bestaande bouw komen. Dat betekende een verdere verdichting van de wijk. Ook was de openbare veiligheid van de buurt niet langer meer gegarandeerd aangezien de hulpdiensten niet langer van de open ruimte gebruik kunnen maken om ook bij de moeilijker benaderbare huizen aan het autoloze deel van de Hector Berliozkade te komen.

Dankzij een burger initiatief werd dit plan afgewend.  Na het verzamelen van vele handtekeningen en het presenteren van een alternatief plan aan de gemeenteraad van Den Haag, was eind 2015 de kogel door de kerk. In het voorjaar van 2016 werd in overleg met de participanten van het burgerinitiatief besloten het gebied een compleet nieuwe invulling te geven. Eén waarbij maatschappelijk belang en leefbaarheid voorop staan. Dat werd de Waanzinnige Waldeck Tuin.

De bedoeling is dat de tuin diverse wandelroutes door de wijk Nieuw Waldeck aan elkaar gaat verbinden. Ook gaan er allerlei activiteiten plaatsvinden. 

Meer berichten