Wethouder Kavita Parbhudayal (jeugd en zorg) vindt het belangrijk dat geld daar terecht komt waar het voor bedoeld is: de zorg voor kinderen en gezinnen.
Wethouder Kavita Parbhudayal (jeugd en zorg) vindt het belangrijk dat geld daar terecht komt waar het voor bedoeld is: de zorg voor kinderen en gezinnen. (Foto: Gemeente Den Haag/Martijn Beekman)

Wethouder Kavita Parbhudayal: 'Zorggeld van plank naar kind'

Om de jeugdhulp betaalbaar te houden heeft de gemeente Den Haag nieuwe afspraken gemaakt over de inkoop ervan. Dit moet tevens leiden tot een flinke verbetering van de geboden hulp aan jongeren. Volgens Kavita Parbhudayal (jeugd en zorg) is het met name belangrijk dat geld niet langer op de plank bij de jeugdhulpaanbieders blijft liggen, maar wordt gebruikt waar het voor bedoeld is: de zorg voor kinderen en gezinnen.

Den Haag -  "Het uitgangspunt waar dit college pal voor staat, is dat iedereen de hulp krijgen die zij of hij nodig heeft. De grote financiële uitdagingen op het gebied van de zorg vragen wel om realistische afspraken met jeugdhulpaanbieders. Ook zij moeten helpen om de kosten in bedwang te houden."

Rode cijfers

Dit zegt Kavita Parbhudayal, Wethouder Jeugd, Zorg en Volksgezondheid van de gemeente Den Haag. "Opmerkelijk is dat de grote jeugdhulpaanbieders in de regio Haaglanden, die 80 procent van de jeugdigen begeleiden, de afgelopen jaren hun balansen fors zagen groeien. Terwijl in dezelfde jaren gemeenten die alle declaraties betalen, in de rode cijfers zijn beland. Ik zeg het maar even zoals het is: het kan niet zo zijn dat gemeenten enorme rode cijfers moeten schrijven en aanbieders geld op de plank zetten. Dat geld moet daar niet tot sint juttemis blijven liggen en moet wel bestemd worden waar het voor bedoeld is, de zorg voor kinderen en gezinnen."

Rijk

De regio Haaglanden geeft zo'n 200 miljoen euro per jaar uit aan de jeugdzorg, Den Haag draait op voor ongeveer de helft van de kosten, zo'n 100 miljoen euro. Hiermee worden meer dan 11.000 kinderen in Den Haag die zorg nodig hebben geholpen. De wethouder benadrukt dat het ook belangrijk is dat het Rijk met geld over de boeg komt nu blijkt dat sinds de zorg voor de jeugd is overgegaan naar gemeenten, de vraag enorm is toegenomen. "Onze kinderen hebben meer zorg nodig, dat moeten we wettelijk geven en dat willen we ook bieden, maar daarvoor hebben we simpelweg meer geld nodig."

Naast het maken van nieuwe tariefafspraken, gaat Parbhudayal de kwaliteit van de jeugdhulp verder verbeteren. "We willen dat alle kinderen in onze regio zich gezond en veilig kunnen ontwikkelen. Voor de kinderen die dat niet lukt, willen we de beste jeugdhulp."

Plan

In de nieuwe afspraken stellen ouders, kind en verzorgers samen met de aanbieder een plan op waarin staat beschreven welke hulp nodig is om tot een concreet resultaat te komen. Parbhudayal: "dit kan zijn dat een kind als einddoel heeft om weer naar school te kunnen. Kortom: met de nieuwe inkoop van jeugdhulp komen jeugdigen en ouders meer centraal te staan. Dit betekent dus dat de zorg beter aansluit op wat kinderen en hun ouders of verzorgers nodig hebben. Dat klinkt logisch, maar dat bleek te vaak nog niet het geval. Zo zie je bijvoorbeeld dat er verschillende hulpverleningsinstanties in een gezin aanwezig zijn en dat die onvoldoende met elkaar samenwerken. Dat moet echt beter."

Teams

Om te voorkomen dat meerdere zorgaanbieders in een gezin langs elkaar heen werken, investeert de gemeente Den Haag in zogenaamde 0-100 teams. Dit zijn teams waarin alle kennis en kunde zit om inwoners van Den Haag van 0 jaar tot 100 jaar te helpen. In de nieuwe gemeentelijke JMO-organisatie (Jeugd Maatschappelijke Ondersteuning) zijn de WMO-wijkteams, de Centra voor Jeugd en Gezin en de jeugdteams ondergebracht, zodat zij beter samen kunnen werken. "Deze JMO-teams gaan ook veel beter samenwerken met de servicepunten in de stad, de buurthuizen en de GGZ-teams. Hierdoor wordt de zorg toegankelijker en kwalitatief beter. Als een inwoners van Den Haag echt zorg nodig heeft, krijgt hij dat. En die zorg moet dan ook echt goed zijn en veel beter ingericht op de zorgvraag."

Inkoopbureau

Per 1 januari 2015 is het Inkoopbureau H-10 opgericht voor de inkoop en het contracteren van jeugdhulp voor de gemeentes Den Haag, Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. De nieuwe inkoopstrategie, en de uitwerking hiervan is opgesteld na intensieve gespreken met jeugdhulpaanbieders, lokale hulpteams, gecertificeerde instellingen en cliëntvertegenwoordigers.

Meer berichten