Kati Piri (staand) in gesprek met vertegenwoordigers van verschillende Haagse organisaties (foto: Michel Groen).
Kati Piri (staand) in gesprek met vertegenwoordigers van verschillende Haagse organisaties (foto: Michel Groen).
Haagse lokale politiek

Kati Piri: kiezen tussen links of rechts

Europese verkiezingen 23 mei

Europarlementariër Kati Piri (PvdA) heeft afgelopen week op uitnodiging van Stichting Africa Life, aan vertegenwoordigers van verschillende Haagse organisaties verteld wat de Europese verkiezingen op donderdag 23 mei voor Hagenaars kan betekenen.

Door Stuart Kensenhuis

Den Haag – Er wordt al gauw gesproken over de situatie op de woningmarkt met grote schaarste aan sociale huurwoningen en opsplitsingen van huizen in wijken als Leyenburg en het Regentesse- en Valkenboskwartier. "Normaal gesproken regelen we dit niet vanuit Europa. Maar overal waar ik kom is dit één van de grote onderwerpen. Of het nu gaat om jongeren die niets betaalbaars kunnen vinden of statushouders die voorrang moeten krijgen", zegt ze. "Wij willen dat er structuurfondsen in Europa beschikbaar worden gesteld voor woningbouw, mits er een toezegging is dat 30% bedoeld is voor sociale huur. Uit een gesprek met een aantal Haagse woningbouwcorporaties blijkt dat dit voor hun een stimulans zou zijn. Ik vind de situatie die nu is ontstaan onacceptabel en de verschillen in de samenleving zijn te groot geworden. Iedereen heeft recht op goed en betaalbaar wonen, naast onderwijs en zorg."

'We moeten open staan voor de opvang van vluchtelingen'

Kennelijk is duidelijkheid iets wat deze politica kenmerkt. Niet verwonderlijk dat ze net zo helder is over haar achtergrond. "Mijn vader is op zijn zestiende uit Hongarije gevlucht en is later in Nederland terechtgekomen. Ik heb altijd interesse gehad voor internationale solidariteit. Daarom ben ik internationale betrekkingen gaan studeren en lid geworden van PvdA. Overigens na een stage bij Frans Timmermans, de huidige vicevoorzitter van de Europese commissie en lijsttrekker van de sociaaldemocratische fractie in Brussel. Van alle partijen ben ik de enige verkiesbare kandidaat uit Den Haag en de onderwerpen die mij het meest aan het hart gaan zijn vluchtelingen, democratie en mensenrechten", zegt ze.

Bij migratie en vluchtelingen gaan linkse en rechtse Hagenaars vermoedelijk meteen tegenover elkaar staan. Piri weet dat, maar afwijken van haar standpunt is geen optie. Trots vertelt ze wat haar fractie voor elkaar heeft gekregen. "Wij hebben in het EU-parlement afgesproken dat vluchtelingen binnen 3 maanden het recht moeten krijgen om te werken en vanaf dag 1 gratis Nederlandse taallessen. De aanwezigen knikken instemmend. Maar de vraag is welk effect zo'n maatregel heeft op de Haagse samenleving. Is men in Brussel überhaupt geïnteresseerd in het antwoord op zo'n vraag.

Piri hamert nog even op het grote ideologische verschil en dat er straks wel degelijk iets te kiezen is. "Geregeerd door rechts, dan zijn ze vooral goed voor bedrijven en minder gericht op arbeiders. Ze willen verder dat niemand Europa binnenkomt, door hekken, kustwacht, afspraken met derdewereldlanden en minder nadruk op mensenrechten. De PvdA vindt dat het gereguleerd moet gaan en dat ons continent open moet staan voor de opvang van vluchtelingen."

Meer berichten