Foto: Jan Versnel

Monumentaal kunstwerk Pierre van Soest komt naar de Binckhorst


Op 31 mei krijgt een monumentaal kunstwerk uit 1965 van Pierre van Soest een nieuw thuis in Den Haag. In mei zal het op spectaculaire wijze over het water worden vervoerd van een terrein bij de NDSM werf in Amsterdam naar de Binckhorst in Den Haag. Daar krijgt het straks een nieuw en openbaar bestaan als deel van het Van Klingeren Paviljoen (voorheen Jeugdherberg Ockenburgh), net als 'De Albatros' een ontwerp van architect Frank van Klingeren.

Den Haag - Het unieke betonreliëf maakte vroeger deel uit van Jeugdgebouw 'De Albatros' in Amsterdam-Noord, dat in 2001 werd gesloopt. Na bijna 20 jaar zorgvuldige bewaring is het gelukt om het werk – een voorbeeld van een zeer geslaagde samenwerking tussen een beeldend kunstenaar en een architect - een passende herbestemming te geven. 

Naoorlogse architectuur en de daarmee samenhangende kunst worden de laatste decennia in rap tempo gesloopt. Dit lot is niet alleen veel werken van Van Soest beschoren, maar ook veel gebouwen van bevriend architect Van Klingeren. Van Soest richtte zich in de wederopbouwjaren als schilder op de behoefte naar monumentale kunst en zei daarover in een interview "Je hebt natuurlijk wel te maken met schaal en de architectonische ruimte. Er is maar één architect met wie ik overweg kan, d.w.z. die mij mijn gang laat gaan." En dat was Frank van Klingeren. In de jaren zestig een bekend architect, gespecialiseerd in multifunctionele, culturele gebouwen, zoals 'De Meerpaal' in Dronten.


Het betonreliëf dat Van Soest voor Van Klingerens jeugdcentrum in Amsterdam ontwierp doet denken aan de dynamiek van de naoorlogse jeugd. De in totaal bijna 20 meter lange betonmassa vouwt zich als een borstwering om de ingangspartij heen. Niet alleen plastisch en qua expressiviteit betreft het een exceptioneel monumentaal werk, maar het wordt bij uitstek gekenmerkt door de grote mate van synthese die het bereikt met de architectuur. Zeker voor de Nederlandse monumentale kunst van de jaren vijftig en zestig uitzonderlijk.


In Amsterdam is het werk van Van Soest tijdig op waarde geschat, vakkundig gedemonteerd en opgeslagen. Datzelfde gebeurde in Den Haag enkele jaren geleden met Van Klingerens Jeugdherberg Ockenburgh in Kijkduin. Het krijgt als 'Van Klingeren Paviljoen' een nieuwe locatie in de Haagse Binckhorst en wordt onderdeel van het project Frank is een Binck (FIEB).

Meer berichten