Taaldocent Ton Nieuwenhuis en de Haagse Rosetta Leiendecker willen het taboe rond laageletterdheid doorbreken.
Taaldocent Ton Nieuwenhuis en de Haagse Rosetta Leiendecker willen het taboe rond laageletterdheid doorbreken. (Foto: Marc Tangel)

Ten strijde tegen laaggeletterdheid in Den Haag

Bijna een kwart van de bewoners van Den Haag is laaggeletterd. Naast inwoners voor wie Nederlands geen moedertaal is, hebben ook veel stadsgenoten die hier zijn geboren en getogen moeite met lezen en schrijven. "Die groep proberen we nu te bereiken", zegt Ton Niewenhuis, taaldocent aan het ROC Mondriaan op de Brouwersgracht. "Maar dat is lastig, want er is is veel schaamte".

Door Marc Tangel

DEN HAAG – Uit een onderzoek, dat het bureau Research voor Onderwijs onlangs in opdracht van de gemeente Den Haag heeft uitgevoerd, blijkt het grootste percentage laaggeletterde stadsbewoners afkomstig uit de wijken Laakkwartier en Escamp. In dit laatste stadsdeel startte de Taal+ School van het ROC Mondriaan, in samenwerking met de Stichting Mooi, onlangs een cursus in wijkcentrum Rumoer, in een poging de strijd tegen laaggeletterdheid tegen te gaan. "Er zijn best veel mensen die hier in Nederland gewoon naar school zijn gegaan, maar om wat voor reden dan ook gewoon het juiste niveau niet hebben gehaald", constateert Nieuwenhuis. "Die groep valt nu een beetje buiten de boot. Voor iedereen die Nederlands niet als moedertaal heeft, zijn er allerlei voorzieningen in Den Haag om onze taal te leren. De gemeente zet daar vol op in. Onze doelgroep wil juist vaak niet terug naar school en dat heeft altijd wel een oorzaak. Sommigen hebben gewoon een waardeloze jeugd gehad. Om toch zoveel mogelijk mensen te bereiken heeft de gemeente ons de opdracht gegeven het nou ook eens te proberen in de wijken zelf. Zo zijn we met Stichting Mooi om de tafel gaan zitten en hebben we besloten te starten in wijkgebouw Rumoer aan de Hoogkarspelstraat. Elke dinsdag zijn we daar aanwezig tussen 10.00 en 13.00 uur. Iedereen die moeite heeft met lezen, schrijven of rekenen kan hier terecht voor lessen op persoonlijk niveau. Of het nu gaat om de moeilijke woorden in gemeentebrieven, of meer alledaagse begrippen in boeken en tijdschriften."

Volgens Nieuwenhuis heeft laaggeletterdheid grote impact op iemands leven: "Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen. Je vindt bijvoorbeeld minder snel een baan en je hebt minder grip op je geldzaken en gezondheid."

De Haagse Rosetta Leiendecker knikt instemmend bij de woorden van Nieuwenhuis. De 59-jarige stadsgenote behoort zelf tot de omschreven doelgroep. Schaamte was voor haar de grootste reden om haar laaggeletterdheid vele jaren te verzwijgen. "Ik was heel bang voor de reactie van mijn kinderen", erkent Rosetta, die inmiddels ambassadeur voor de taalschool geworden is. "Zij kwamen er pas achter toen ik gevraagd werd dit werk te gaan doen. Mijn oudste dochter was razend. Die dacht dat ze een gekke moeder had en wilde tijdelijk niets meer met me te maken hebben. Maar nu ze mijn verhaal heeft gezien op tv en gelezen in de kranten, is ze juist heel trots op me."

Meer berichten