Er ligt nog steeds veel troep op het parkeerterrein.
Er ligt nog steeds veel troep op het parkeerterrein.

Parkeerterrein Leyweg nog steeds ernstig vervuild

Het parkeerterrein op de hoek van de Leyweg/Hengelolaan is nog steeds ernstig vervuild, stelt Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid René Oudshoorn. Een jaar geleden stelde hij hierover al vragen aan het stadsbestuur.

Den Haag - Het ernstig vervuilde en stinkende parkeerterrein is al jarenlang een doorn in het oog van omwonenden. De gemeente onderhoudt dit terrein niet, omdat het eigen grond is en de eigenaar laat het op zijn beurt ook afweten. Het gemeentebestuur gaf ook aan geen bevoegdheid te hebben over dit terrein. Daarom zou er in een gesprek met de eigenaar op worden aangedrongen iets te doen aan de staat van het terrein. Tot op heden is de situatie echter niet veranderd, constateert Oudshoorn. "Vandaag, op 5 juni 2019, is het precies een jaar geleden dat ik aan de bel trok. Helaas is er tot op heden nog niets veranderd. Afgelopen zomer heeft een betrokken bewoner en vrijwilliger van Hart voor Den Haag het parkeerterrein in zijn eentje opgeruimd en schoongemaakt, maar inmiddels is het weer een smerige bende. De omwonenden klagen nog steeds over stank en ratten! Ik wil weten of en zo ja wanneer de gemeente in gesprek is geweest met de eigenaar en welke afspraken daar zijn gemaakt over dit parkeerterrein". Oudshoorn dient opnieuw schriftelijke vragen in aan het stadsbestuur.

Meer berichten