Melissa George, communitymanager Anna & Co (links) en Esther Gerardts (rechts) willen verder bouwen aan de gemeenschap van jonge Hagenaars en statushouders.
Melissa George, communitymanager Anna & Co (links) en Esther Gerardts (rechts) willen verder bouwen aan de gemeenschap van jonge Hagenaars en statushouders. (Foto: pr)

Sloop SoZa geen verrassing voor huidige gebruikers

Dat het voormalig ministerie van Sociale Zaken (SoZa) bij station Laan van NOI straks tegen de vlakte gaat, kwam voor de huidige bewoners en gebruikers niet als een verrassing. "Dat wisten we toen we hier introkken", zegt Esther Geradts. Liever concentreert ze zich op de komende vier jaar. Want over één ding zijn Melissa George, communitymanager Anna & Co en Esther Gerardts het eens: ze willen verder bouwen aan de gemeenschap van jonge Hagenaars en statushouders die hier is ontstaan.

Den Haag - Het gebouw maakt binnen een paar jaar plaats voor woontorens van 75 en 125 meter. Projectontwikkelaars MRP Development en VORM Ontwikkeling willen het noordelijk deel van het stationsgebied bij Laan van NOI transformeren in een levendig woon- en werkgebied met zo'n 2000 woningen (dertig procent sociale huur), kantoren, voorzieningen en veel groen.

Momenteel zijn er 175 tijdelijke woningen in SoZa. Hierin wonen statushouders en studenten. Er zijn innovatieve bedrijfjes gevestigd en er worden culturele activiteiten, sportlessen en netwerkdiners gehouden. Ook is er een gezamenlijke huiskamer. Er is daardoor een hechte gemeenschap ontstaan. Verantwoordelijk hiervoor is Esther Geradts, programmamaker van SoZa. Zij werd destijds benaderd door de projectontwikkelaars. Eén van hen was bij een festival geweest in de grote Pyr, dat door mij was georganiseerd. Statushouders en Hagenaars genoten daar samen van de muziek. Zoiets had hij ook voor ogen voor SoZa."

It takes a Village

Geradts kreeg de opdracht om een gemeenschap te creëren in het leegstaande gebouw aan de Anna van Hannoverstraat. De eerste bewoners kwamen in 2018. Anna Vastgoed en Cultuur nam de verhuur van het souterrain op zich en maakte onder de noemer Anna & Co van de grijze expeditieruimte een gezamenlijke huiskamer. De combinatie van studenten en statushouders, ANNA & Co, het aanbod van een uitgebreid programma onder de noemer It takes a Village en de recente komst van The Hague Tech bleek een succes.

Netwerk

Melissa: "Door samen te wonen met jonge Hagenaars leren de statushouders makkelijker de Nederlandse taal. Ook kunnen ze gebruik maken van het netwerk van de organisaties in het gebouw. Een mooi voorbeeld: tijdens een feest stond één van de statushouders achter de bar. Dat vond hij zo leuk dat hij nu graag in de horeca wil werken. De ondernemers helpen hem met het zoeken naar een baan en spreken daarvoor hun eigen contacten aan." Esther noemt ook de SoZa dinner times. "Dat zijn netwerkdiners waarbij onderwerpen als architectuur of de Stad van Vrede en Recht centraal staat. Deelnemers ontmoeten elkaar rondom een gedeelde passie." Zowel Melissa als Esther vinden het belangrijk dat de bewoners ook zelf iets organiseren. "We geven de mensen ook een podium."

Toekomst

Ze zijn niet bang dat dit alles verloren gaat als ze in 2023 de deur achter zich dicht trekken. "We konden tijdens bijeenkomsten onze ideeën voor de nieuwbouw kwijt. Ik heb er wel vertrouwen in dat die worden meegenomen in de plannen." Hoe het na de sloop verder gaat met de bewoners? "We hopen dat bewoners en bedrijven dan verder zijn met zijn toekomstplannen en dat ze een plek krijgen in de nieuwbouw."

Zomerfeest

Tijdens het zomerfeest SoZa Summer Times op vrijdag 5 juli in en rond SoZa treedt Sons Mieux (solo) op. Daarnaast zijn er hapjes van Taste of Syria en tonen bewoners hun talenten. De organisatie is in handen van SoZa, PitZtop en Anna & Co. De buurt is van harte welkom. Wel graag aanmelden via https://www.eventbrite.nl/

Meer berichten