V.l.n.r. Ben Kleikamp, Enny Kleikamp en Titia van Zweeden bij het theehuis in Park Oostbroek (Foto: Peter van Zetten).
V.l.n.r. Ben Kleikamp, Enny Kleikamp en Titia van Zweeden bij het theehuis in Park Oostbroek (Foto: Peter van Zetten).

Handen af van landgoed Oostduin

Buurtbewoners bezorgd over plannen van Shell

Buurtbewoners in de Nassaubuurt zijn verontrust over een oproep van Shell in wijkblad Benoordenhout om met ideeën te komen voor het onderhoud van Park Oostduin. Ze vrezen dat het een gemaskeerde poging is om straks te gaan bepalen wat er mee gebeurt en dat het unieke karakter 'dat in het verleden al is aangetast' definitief verloren zal gaan.

Door Stuart Kensenhuis

Den Haag – "Ik vind het van belang om te benadrukken dat we hier te maken hebben met een landgoed en niet met een park. Elke nieuwbouwwijk kan een park hebben maar een historisch landgoed is er niet zomaar", zegt Titia van Zweeden van Stichting Werkgroep Nassaubuurt tijdens een wandeling door de wijk. Ze wordt vergezeld door het echtpaar Enny en Ben Kleikamp, ook van de werkgroep. Het groepje oogt strijdbaar en praat gepassioneerd over de oproep en plannen die in wijkblad Benoordenhout van juni jongstleden zijn aangekondigd.

Beurtelings gooien vooral de dames ernstige bezwaren op. "Oostduin is in het bestemmingsplan opgenomen als beschermd stadsgezicht. Verder is er een beheersplan en zoiets wordt eigenlijk alleen opgemaakt als er weinig tot geen nieuwe ingrepen zullen komen", zegt Enny Kleikamp. Wat hen nog het meeste verbaast, zoals ze zelf zeggen, is dat het bestemmings- en beheersplan door de gemeenteraad is vastgesteld en dat er nu met Shell, een private partij, overlegd wordt door ambtenaren van de gemeente, door wijkvereniging Benoordenhout (iets anders dan de werkgroep) en door mensen die ad hoc ideeën komen aandragen, terwijl de gemeenteraad nog helemaal van niets weet.

"We blijven vooral strijdbaar"

"De besluitvorming over dit landgoed kan niet door een private partij gedaan worden. De Shell mag wat ons betreft doneren maar mag geen oproep doen om ideeën aan te dragen. De Shell is toch niet gemeente Den Haag?", zegt Enny Kleikamp.

Volgens Van Zweeden is Park Oostduin bovendien eigendom van de diaconie van de protestantse kerk en niet van de gemeente. Alleen het beheer is aan de gemeente toebedeeld.

Shell laat in een reactie via woordvoerder Laura van Lingen het volgende weten. "We zijn in nauw contact met de wijkvereniging en met het stadsdeelkantoor. We zitten nu in een voorfase en er zijn bijeenkomsten met omwonenden gehouden. De suggesties van de werkgroep worden ook in een klankbordgroep meegenomen. Er is op dit moment helemaal geen sprake van dat er dingen aan Park Oostduin gaan veranderen. Zover zijn we helemaal niet. In bredere zin is de wijk geïnformeerd over de klankbordgroep."

Tegen het einde van de wandeling door de wijk geven de dames van de Stichting Werkgroep Nassaubuurt nog even een reactie. "We blijven vooral strijdbaar", zegt Van Zweeden. "We kijken uiteraard eerst naar wat de plannen zijn. Maar als er dingen zijn waarvan wij denken dat daarmee het landgoed wordt aangetast, gaan we zeker van ons spreekrecht in de raad gebruik maken", besluit Enny Kleikamp.

Meer berichten