V.l.n.r. jongerenambassadeur Aad van Loenen, wethouder Rachid Guernaoui en ouderenambassadeur Fred Zuiderwijk.
V.l.n.r. jongerenambassadeur Aad van Loenen, wethouder Rachid Guernaoui en ouderenambassadeur Fred Zuiderwijk. (Foto: Arnaud Roelofsz)

Haagse ambassadeurs gaan 50-plussers en jongeren aan baan helpen

Aad van Loenen en Fred Zuiderwijk zijn door de gemeente Den Haag aangesteld als respectievelijk jongeren- en ouderenambassadeur. Wethouder Rachid Guernaoui (Werkgelegenheid) heeft beide Hagenaars dinsdag 2 juli aan de stad gepresenteerd. Van Loenen en Zuiderwijk hebben de opdracht om nieuwe netwerken aan te boren en de band met bestaande te versterken, zodat jongeren (18 tot en met 26 jaar) en 50plussers die nu nog in de bijstand zitten, meer kansen op een baan krijgen.

Den Haag - De benoeming van beide ambassadeurs past in het begin dit jaar gelanceerde Werkoffensief +500 om jaarlijks 500 extra mensen vanuit de bijstand aan werk of opleiding te helpen, bovenop de bestaande opgave van 4000 mensen per jaar. "Jongeren horen niet thuis in de bijstand. Stil zitten op die leeftijd is zonde. De jeugdwerkloosheid daalt gelukkig, maar er is een groep van veelal kwetsbare jongeren in de bijstand die moeilijk in beweging komt en extra aandacht vraagt", zegt wethouder Rachid Guernaoui. "Daarnaast is van alle mensen die langer dan 1,5 jaar in de bijstand zitten, bijna de helft 50 jaar of ouder. Ook voor hen moeten wij specifiek aandacht hebben. Aad van Loenen en Fred Zuiderwijk hebben in huis wat nodig is om beide groepen kansrijker te maken".

Aad van Loenen werkt sinds 1974 in het onderwijs (o.a. Hofstad College) en is sinds 2008 directeur van praktijkschool De Einder. "Mijn hele carrière ben ik al bezig leerlingen te motiveren om hun droom te verwezenlijken en hen naar een baan te begeleiden. En vaak met succes. In mijn rol als ambassadeur wil ik de gehele Haagse, zogenaamd kansarme jeugd bereiken en enthousiasmeren. Laten zien wat er wél kan! Mijn doel is om een ieder aan werk te helpen dat bij de persoon past", aldus Van Loenen, die met zijn 67 jaar, waarvan hij er nu 45 met jongeren werkt, een schat aan ervaring, kennis en kunde inbrengt.

Fred Zuiderwijk (61) is zelfstandig producent, presentator en theatermaker. Hij is een netwerker pur sang en het verbinden van mensen is zijn tweede natuur. Als ouderenambassadeur wil Zuiderwijk vooral aan de beeldvorming van 50plussers werken en de grote voordelen laten zien van mensen die zowel een ruime werk- als levenservaring hebben. "Je zult maar door willekeurige oorzaak, na jarenlang gewerkt te hebben, zonder baan komen te zitten. Vervolgens solliciteer je je een slag in de rondte met telkens nul op het rekest. Dan kun je in een sociaal isolement raken, met alle gevolgen van dien. Als ik er een steentje aan kan bijdragen om onze werkzoekende 50plusser weer te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven, dan doe ik dat met liefde", aldus Zuiderwijk.

Van Loenen en Zuiderwijk zijn voor een jaar benoemd. In het voorjaar van 2020 worden hun resultaten geëvalueerd.

[

Meer berichten