Foto: Frank Jansen

Renovatie Koningstunnel 5 weken eerder klaar

Op maandag 26 augustus gaat de Koningstunnel weer open voor het verkeer. Dat is maar liefst vijf weken eerder dan verwacht, zo maakten wethouder Richard de Mos (Buitenruimte) en wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) vanochtend in de tunnel bekend. Aan de renovatie van de Koningstunnel wordt sinds 1 maart 2019 gewerkt. De verwachting was dat de tunnel pas in het najaar, op 1 oktober weer gebruikt kon worden. 

Den Haag - Wethouder Robert van Asten is tevreden. "De afsluiting van de tunnel heeft nagenoeg geen problemen opgeleverd voor de mobiliteit in de stad. Dagelijks rijden er zeker 20.000 voertuigen door de Koningstunnel, het was ons meteen duidelijk dat je deze verkeersdruk niet alleen met omleidingsroutes oplost. Samen met Haagse bedrijven, overheden en ondernemersverenigingen, de zogenoemde Koningstunnel Coalitie, hebben we mensen kunnen stimuleren om op een andere manier naar hun werk te komen. Werkgevers werd de mogelijkheid geboden om deelvervoer of andere vormen van vervoer zoals de elektrische fiets, deelscooter of het openbaar vervoer als alternatief in te zetten voor medewerkers en bezoekers. Zo hebben we de verkeersdruk op de overige wegen kunnen verminderen. Ik ben blij dat we erin geslaagd zijn om gezamenlijk de afsluiting van deze belangrijke toegangsroute tot onze stad in goede banen te leiden. Ik hoop dat we bij toekomstige grote wegwerkzaamheden deze aanpak opnieuw kunnen inzetten."

Digitale kopie

Wethouder Richard de Mos is zeer te spreken over de goede samenwerking met de aannemer: "De Koningstunnel is in 2000 in gebruik genomen. Na ruim 18 jaar dagelijks gebruik was de tunnel toe aan een grote renovatie om ervoor te zorgen dat de tunnel ook de komende jaren iedere dag gebruikt kan worden. De renovatie was ook nodig om de tunnel te laten voldoen aan de nieuwe eisen voor tunnelveiligheid. De aannemer, het Consortium Siemens/Heijmans, wist de werkzaamheden zeer efficiënt te plannen en uit te voeren. Veel tijdswinst werd gevonden door de innovatieve manier waarop de systemen in de tunnel al getest konden worden, voordat de Koningstunnel dicht ging. Hiervoor werd een 'digital twin' gebruikt - een digitale kopie van de tunnel en meer dan veertig installaties en systemen. Dat de tunnel eerder opengaat, is goed nieuws voor mooie evenementen in de binnenstad zoals Cirque du Soleil in het najaar en Prinsjesdag in september."

Volledig gerenoveerd
De bestaande verkeers- en tunnel-technische installaties van de Koningstunnel zijn compleet vernieuwd en uitgebreid. In totaal gaat het om meer dan veertig verschillende installaties, waaronder verlichting, ventilatie, verkeersdetectie, camera's, noodtelefoons en vuilwaterpompen. Doordat er meer installaties nodig zijn dan eerst en lokale bediening ervan mogelijk wordt gemaakt, was er meer ruimte nodig in het dienstengebouw. Dit gebouw dat onder het Prins Bernhardviaduct staat, is daarom uitgebreid.

Siemens was verantwoordelijk voor de ontwerp- en testfase. Heijmans voor het uitvoeren van alle werkzaamheden aan de technische installaties, de brandwerende voorzieningen en het aanpassen van het dienstgebouw.

Meer berichten