Grofvuil langs de kant van de weg
Grofvuil langs de kant van de weg (Foto: CDA Den Haag)

CDA Den Haag wil dat stadsbestuur problemen in Laak oplost

Zwerfafval, verkamering, en te weinig parkeerplekken. Dit zijn enkele problemen waar de bewoners van Laak dagelijks mee geconfronteerd worden. Het CDA bracht een bezoek aan Laak, constateerde dat de leefbaarheid in de wijk op bepaalde punten verbetering behoeft en stelde daarover kritische vragen aan het stadsbestuur.

Den Haag - “Wat er in portieken wordt aangetroffen is soms te smerig voor woorden”, meldt raadslid Kavish Partiman, woordvoerder stadsdeel Laak. De CDA-fractie vraagt of de gemeente op de hoogte is van deze vervuiling van de wijk, en vraagt of er wel voldoende maatregelen worden getroffen om dit tegen te gaan. Er zijn gelukkig wel oplossingen voor dit probleem. Een bewoner stelt bijvoorbeeld voor om het aantal sigarettenpeuken bij de tramhalte te verminderen door het plaatsen van een asbaktegel aan het einde van de halte.

Auto's op stoep

Naast de vervuiling van portieken spelen er nog andere zaken in de buurt. Zo is het aantal parkeerplaatsen gering, waardoor auto’s soms zelfs op de stoep worden geparkeerd. Ook bestelbusjes, die groter zijn dan een normale personenauto, nemen veel plaats in. “Op welke manier wordt de parkeerdruk aangepakt?” wil raadslid Ismet Bingöl, woordvoerder parkeren, weten. Hij is verder benieuwd of de gemeente ervan op de hoogte is dat er steeds meer bedrijfsbusjes geparkeerd worden in de wijk.

Kamers

Het CDA Den Haag heeft daarnaast van bewoners gehoord dat verschillende panden onbewoond zijn, terwijl het in andere straten juist een drukte van jewelste is door de opsplitsing van woningen in kamers. Er zijn vaak feestjes in studentenhuizen die leiden tot slapeloze nachten. Het CDA roept daarom het stadsbestuur op om maatregelen te treffen om overlast door deze zogenoemde verkamering tegen te gaan.

Slechte verlichting

Verder stelt het CDA onder andere vragen over de slechte verlichting van de straten, die hand in hand gaat met een onveilig gevoel dat de bewoners in de buurt ervaren. Ook is de fractie kritisch over het afvalbeleid van de gemeente in Laak: bijplaatsing bij de ondergrondse afvalcontainers is aan de orde van de dag. Daar moet wat aan gedaan worden, meent fractievertegenwoordiger Daniël de Groot, die zich onder andere bezighoudt met afvalproblematiek. Het is belangrijk dat bewoners zich prettig voelen in de wijk, en dat Laak aantrekkelijk blijft om in te wonen, vinden de CDA’ers.

Meer berichten