De zussen Fatma (l) en Emine studeerden beiden medicijnen in Rotterdam.
De zussen Fatma (l) en Emine studeerden beiden medicijnen in Rotterdam. (Foto: )

Haagse huisartsenpraktijk met extra oog voor ouderen

Fatma Sen is sinds 1 juli zelfstandig huisarts in Huisartsenpraktijk de Zorgkoepel aan De La Reyweg in de Haagse wijk Transvaal. Bijzonder aan haar praktijk is dat ze intensief gaat samenwerken met een specialist ouderengeneeskunde, haar zus Emine. Hun bloedband is niet de enige reden dat ze de handen ineen slaan. "Veel kwetsbare ouderen zitten thuis", zegt Emine. "Wil je dus iets voor deze groep betekenen, dan zal je als specialist ouderengeneeskunde de eerstelijnszorg op moeten zoeken."

Door Helga Boudestein

Den Haag - Beide zussen groeiden op in de Schilderswijk en studeerden in Rotterdam. Fatma koos voor het beroep van huisarts, Emine specialiseerde zich in de ouderengeneeskunde. Dat ze beiden voor de studie medicijnen kozen, is niet toevallig. "Van huis uit hebben we geleerd om dienstbaar te zijn", zegt Emine. "Bovendien hebben we op jonge leeftijd al met ziekte te maken gehad." Fatma knikt. "Toen ik 11 was kreeg ik botkanker. Het was een zware tijd voor mijn ouders."

Gaandeweg haar studie ontwikkelde Emine interesse voor de specialisatie ouderengeneeskunde. "De verhalen van ouderen vind ik mooi, ze hebben een heel leven achter zich. Als specialist kan je iets doen aan hun kwaliteit van leven."

Complexer

Tijdens haar stages viel het Emine op dat slechts een klein deel van de kwetsbare ouderen in verpleeghuizen te vinden is. Waar zit de rest dan? vroeg ze zich af. Thuis dus en dat is niet altijd per se goed, vinden Emine en Fatma. Niet alleen vanwege de eenzaamheid waaraan deze ouderen makkelijk ten prooi vallen, maar ook vanwege het feit dat ze van de juiste zorg verstoken blijven. "De zorg voor ouderen is vaak complexer", licht Emine toe. "Het is een kwaaltje hier en een probleempje daar en dan gebruiken ze dikwijls ook nog meerdere medicijnen. Een specialist ouderengeneeskunde overziet het geheel en is in staat om de juiste zorg in te schakelen." Fatma: "Het is niet zo dat je als huisarts niet kunt helpen, maar je doet het er veel meer naast. Bovendien vragen ouderen meer tijd. En die heb je gewoon niet."

Esther Bertholet in Velp zette in Nederland de eerste praktijk ouderengeneeskunde op. Naar haar voorbeeld willen de zussen nu in deze lacune van de huisartsenzorg in Den Haag duiken. "Voorlopig is mijn zus vooral consulterend aan de praktijk verbonden", zegt Fatma. "Maar in de toekomst hopen we, net als Bertholet, ook een volwaardig spreekuur voor ouderen te kunnen starten", vult Emine aan.

Achterstandswijk

Ook door hun Turkse afkomst denken Emine en Fatma verschil te kunnen maken in Transvaal. Doordat beiden opgroeiden in de Schilderswijk kennen ze de problematiek van een achterstandswijk, maar ook de culturele verschillen. Fatma: "Er is hier een scala aan gezondheidsproblemen; meer diabetes, meer overgewicht, meer hart- en vaatziekten. Maar ook qua psycho-sociale problemen voeren dit soort wijken de ranglijsten aan. En migrantenouderen hebben het vaak extra moeilijk. Door de taalbarrière en doordat ze - meer dan autochtone ouderen - uitgaan van de hulp van hun kinderen, kloppen ze bijvoorbeeld later aan voor thuiszorg." Beiden denken de drempel te kunnen verlagen. "We spreken dezelfde taal en kennen de culturele verschillen. Daardoor begrijpen we elkaar beter. Je bent toch één van hen."

Meer berichten