Skyline Den Haag.
Skyline Den Haag. (Foto: Joyce Hoogland/indebuurt.nl/denhaag)

Hoe ziet het Den Haag van de toekomst eruit?

Met meer dan 17 miljoen Nederlanders in een klein land en diverse doelstellingen qua duurzaamheid en bereikbaarheid is het belangrijk dat er een toekomstvisie is op de inrichting van ons land. Daarover beschikt het Rijk. Deze zogenaamde Nationale Omgevingsvisie wordt in alle provincies tijdens informatiebijeenkomsten door het Ministerie van BZK gepresenteerd. Dinsdag 10 september is Zuid-Holland aan de beurt.

Den Haag  – In wat voor land willen we graag leven? Niet iedereen denkt daar hetzelfde over. De een ziet een bruisende metropool voor zich, de ander wil liever een zo groen mogelijke leefomgeving.  We hebben in ons land te maken met vraagstukken als: hoe verhouden de ontwikkelingen binnen de landbouw en de logistiek zich tot milieu en natuur? Waar is ruimte voor duurzame energie, zoals windmolens en zonnepanelen? En hoe houden we regio's bereikbaar? Met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) presenteert het Rijk een toekomstvisie op de inrichting van ons land. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert inwoners over deze visie en biedt hen de mogelijkheid om vragen te stellen en een zienswijze in te dienen. Hiervoor organiseert het ministerie informatiebijeenkomsten in alle provincies. Op dinsdag 10 september vindt een bijeenkomst plaats in het Ypsilongebouw (5e etage), aan de Floris Grijpstraat in Den Haag. Inwoners van Zuid-Holland kunnen op 10 september tussen 19:00 uur en 21:00 uur meer te weten komen over de Nationale Omgevingsvisie, vragen stellen en ter plekke hun zienswijze indienen. De informatiebijeenkomst vindt plaats in het Ypsilongebouw (5e etage) in Den Haag.

Meer berichten