Het markante gebouw in de Populierstraat.
Het markante gebouw in de Populierstraat. (Foto: Werkgroep De Populier)

Al 1500 handtekeningen voor behoud De Populier

In twee weken tijd heeft de werkgroep 'Red De Populier' al bijna 1500 handtekeningen opgehaald. Ook ontvangen de initiatiefnemers veel steunbetuigingen.

Den Haag - De eigenaar van het schoolgebouw in de Populierstraat, de Lucas Onderwijs Stichting, wil het gebouw renoveren. Dit heeft mogelijk sloop tot gevolg. De wijkwerkgroep 'Red de Populier'wil dit tegenhouden en wijst erop dat het markante gebouw vorig jaar nog door de gemeente in een boek over de tien mooiste Haagse scholen werd opgenomen. Omdat de planvorming al in een vergevorderd stadium is, grijpt de werkgroep na als laatste redmiddel naar de petitie. In oktober zullende handtekeningen worden aangeboden aan het college van b&w.

De buurt vreest ook dat nieuwbouw of gedeeltelijke renovatie van De Populier samengaat met een uitbreiding van het leerlingenaantal. Het huidige gebouw, ooit bestemd voor 600 leerlingen, huisvest inmiddels meer dan 950 leerlingen. Eerdere toezeggingen van de gemeente en Lucas Onderwijs Stichting dat dit aantal niet verder zou groeien en het bijgebouw tegenover de school zou worden afgestoten, zijn volgens de werkgroep niet nagekomen. De petitie is te vinden op: bit.ly/reddepopulier

Meer berichten