Raadslid Marieke van Doorn en bewoner Arnold van der Heijden pleiten voor snelle maatregelen om de veiligheid van de fietser de verhogen.
Raadslid Marieke van Doorn en bewoner Arnold van der Heijden pleiten voor snelle maatregelen om de veiligheid van de fietser de verhogen. (Foto: De Posthoorn)

Roep om veiliger Goudenregenstraat

Fietsers die op een smal strookje asfalt tussen tramrails en geparkeerde auto's door het drukke verkeer moeten manoeuvreren. Volgens Arnold van der Heijden van wijkberaad Bloemenbuurt en Marieke van Doorn van D66 Den Haag is het in de Goudenregenstraat levensgevaarlijk voor fietsers. Ze willen dat de gemeente maatregelen neemt, het liefst zo snel mogelijk.

Den Haag - Die minimale ruimte tussen rails en geparkeerde auto's vormt volgens Arnold van der Heijden het grootste gevaar voor de fietsers. "Die moeten er niet alleen op letten dat ze niet met de wielen in de rails terecht komen, maar er ook op beducht zijn dat automobilisten ineens de deuren van hun auto kunnen opengooien." Vlakbij het kruispunt met de Segbroeklaan fietst op dat moment iemand over het trottoir. "Kijk", zegt hij, dat gebeurt er dan. Mensen rijden liever over de stoep. Maar dat is weer niet fijn voor voetgangers."

Aan weerszijden van de Goudenregenstraat liggen de Bomen- en Bloemenbuurt. Beide bewonersorganisaties hebben de veiligheid van deze drukke weg hoog op de agenda staan, vertelt Van der Heijden die wel een lichtpuntje ziet. "In 2024 komen er nieuwe trams. Dan kan de straat op de schop", legt hij uit. "Het zou mooi zijn als er dan een perroneiland bij het Goudenregenplein komt, trottoirs worden versmald en vrijliggende fietspaden worden aangelegd."

Is dit niet mogelijk dan moet er echt iets aan de maximumsnelheid worden gedaan, vinden Van der Heijden en raadslid Van Doorn. Een kwestie van keuzes maken, menen beiden. Van Doorn: "Óf je legt vrijliggende fietspaden aan en haalt de parkeerplekken eruit óf je zorgt ervoor dat automobilisten gas terug moeten nemen." Van der Heijden: "De gemeente moet kijken van gevel naar gevel en dan de ruimte opnieuw indelen. En daarbij voorrang geven aan eerst de voetganger daarna fietser, ov, rijdende auto en stilstaande auto. In die volgorde."

Raadslid Marieke van Doorn die zich eerder met succes inzette voor de veiligheid in de Zoutmanstraat, heeft al vragen gesteld aan het stadsbestuur over deze kwestie. Ze wil weten hoe bewoners bij een eventuele reconstructie worden betrokken. Ook is ze benieuwd welke maatregelen het college in het kader van de fietsveiligheid - speerpunt van het beleid van haar eigen wethouder Robert van Asten - voor deze straat in petto heeft en wat de planning is.

Tot 2024 willen beiden in elk geval niet wachten, ze verwachten eerder actie van de gemeente. Van Doorn: "Van een buurtbewoner op de hoek met de Segbroeklaan hoorden we dat hij dagelijks getuige is van bijna-ongelukken." Het liefst zien ze dat de gemeente nu al gedeeltelijk parkeren op de stoep mogelijk maakt, zoals op de Thomsonlaan. "Hierdoor krijgt de fietser meer ruimte. En niet onbelangrijk zo'n ingreep kost niet veel. Anders zegt de gemeente: Dat gaan we niet doen want er komt al een herinrichting aan", besluit Van der Heijden.

Meer berichten