Wethouder Bert van Alphen hijst de regenboogvlag tijdens Coming Out Day (Foto: Peter van Zetten).
Wethouder Bert van Alphen hijst de regenboogvlag tijdens Coming Out Day (Foto: Peter van Zetten).

Ook LHBTI-ouderen in verpleeghuizen

Coming Out Day 11 oktober

Wethouder Bert van Alphen gaat in verband met Coming Out Day op vrijdag 11 oktober, samen met de regiogemeenten afspraken maken, om acceptatie van LHBTI-ouderen binnen zorg –en verpleeginstellingen te bevorderen. "De mensen moeten zich veilig voelen om voor hun geaardheid uit te komen."

Door Stuart Kensenhuis

Den Haag – Seksuele diversiteit is voor sommige ouderen bijna onbespreekbaar omdat ze zijn opgegroeid in een tijd waarin dit onderwerp werd afgekeurd. Helemaal lastig wordt het als ze naar een verpleeghuis vertrekken. Vragen komen op als: 'Kan mijn partner mee?', 'Kan ik gewoon zijn zoals ik ben of moet ik me anders gaan gedragen?', 'Kan ik bij iemand terecht als er sprake is van pestgedrag of homo-onvriendelijke grapjes?'

Het besef dat het voor LHBTI-ouderen in verpleeghuizen moeilijk kan zijn is bij Van Alphen eigenlijk pas later gekomen. "Dat was in mijn vorige periode als wethouder (2006 -2010) toen net de Roze Loper was ontwikkeld", zegt hij. Hij doelt op een certificaat voor verzorgingshuizen die aandacht willen besteden aan seksuele diversiteit bij cliënten en professionals. Toen is er vanuit de gemeente geprobeerd om daar beleid op te maken. Onder meer door een convenant te sluiten met betrokken instellingen en de afspraak te maken dat ze er met z'n allen aan gingen werken. In feite is dat nu weer aan de orde."

"We moeten mensen niet gaan pushen om uit te komen"

Van Alphen somt een aantal zaken op die hij samen met de regiogemeenten wil gaan oppakken. "We gaan bekijken of er weer een keurmerk nodig is. Bovendien zullen we we in gesprek gaan met zorginstellingen om na te gaan of ze hebben nagedacht hoe ze moeten omgaan met roze ouderen. Zo niet, dan gaan we bevorderen dat ze dat wel gaan doen." Op dit moment hebben volgens de website Rozezorg.nl maar drie zorginstellingen binnen de Haagse regio een certificaat van de Roze Loper.

Maar wat doet Van Alphen op Coming Out Day? "De regenboogvlag hijsen", zegt hij enthousiast. "Dat doe ik persoonlijk bij het stadhuis." Op dezelfde dag organiseert de gemeente ook een miniconferentie met de zes regenboogsteden (Den Haag, Delft, Rijswijk, Westland, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer) in samenwerking met COC Haaglanden. Het thema is: LHBTI-vriendelijk beleid binnen zorginstellingen met roze senioren.

En LHBTI-ouderen met een migratieachtergrond? Meestal zijn ze gebonden aan regels van cultuur of geloof waar veel openheid niet altijd wenselijk is. "We moeten mensen niet gaan pushen om uit te komen", zegt Van Alphen. "Het is beter om hen te respecteren in de wijze waarop ze dat zelf willen doen en na te gaan hoe we hen daarbij kunnen ondersteunen."

Coming Out Day vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten en wordt sinds 2009 ook in Nederland gehouden. Op deze dag is er geen grote centrale viering maar in meerdere steden worden er kleine activiteiten gehouden door lokale homo –en jongerenorganisaties.

Meer berichten